« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - Odborný referent Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin Havlíčkův Brod (PDF, 897 KB) (PDF, 897 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada - Odborný referent Oddělení řízení fytosanitárních rizik Odbor zdraví rostlin Havlíčkův Brod (PDF, 897 KB) (PDF, 897 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX - Odborný referent
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> Odbor zdraví rostlin
Č.j.: UKZUZ 097494/2021
Datum: 1.června 2021
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX - Odborný referent
Oddělení řízení fytosanitárních rizik
<br> Odbor zdraví rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Havlíčkův Brod <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>
 Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční a
<br> dozorové činnosti v oboru rostlinolékařské péče <.>
<br>  Podíl na přípravě návrhů a připomínek k návrhům legislativy EU za ČR k projednání v
<br> odborných strukturách Evropské Komise a Rady z pohledu ochrany proti škodlivým
<br> organismům <.>
<br>  Podíl na zpracovávání návrhů právních předpisů a závazných opatření na úseku ochrany
<br> rostlin s celostátní působností <.>
<br>  Podíl na zpracovávání dílčích a celostátních koncepcí výkonu státní správy rostlinolékařské
<br> péče na úseku ochrany proti škodlivým organismům a posuzování těchto koncepcí v rámci
<br> legislativy EU <.>
<br>  Podíl na přípravě a aktualizaci metodických postupů pro sledování výskytu škodlivých
<br> organismů,zásad výkonu inspekční a dozorové činnosti a postupů pro nařizování
<br> rostlinolékařských opatření <.>
<br>  Podíl na přípravě podkladů pro zpracování analý...

Načteno

edesky.cz/d/4684083

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz