« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Odbor terénní inspekce (PDF, 827 KB) (PDF, 827 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Odborný rada – inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Odbor terénní inspekce (PDF, 827 KB) (PDF, 827 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod <,>
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
Č.j.: UKZUZ 082703/2021
Datum: 10.května 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod <,>
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu práce je pracovní obvod
Svitavy,Litomyšl <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je červenec 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11 platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti kontrol a uznávacího řízení rozmnožovacího
<br> materiálu osiva a sadby <,>
<br>  monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů <,>
<br>  dozor nad plněním povinností na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů <,>
<br>  odborné šetření při podezření z výskytu regulovaných ŠO a příprava podkladů pro řízení o
<br> mimořádných rostlinolékařských opatřeních <,>
<br>  místní šetření pro oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podl...

Načteno

edesky.cz/d/4638221

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz