« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Termíny školení OVK.docx [0,45 MB]
OBECNÍ ÚŘAD NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí
obce Neratov
<br> k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8.a 9.října 2021
<br> V souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm.d) a odst.2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
vyrozumívám
předsedy,místopředsedy a zapisovatele okrskových volebních komisí obce Neratov
o termínu a místu školení k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021,a to tak,že školení se uskuteční:
<br> dne 20.9.2021 (pondělí) od 12:30 hodin <.>
<br> v objektu: Hudební sál,Magistrát města Pardubic,Pernštýnské náměstí 1
<br> Poučení:
V případě neúčasti předsedy,místopředsedy či zapisovatele okrskové volební komise na školení,a to i při neúčasti omluvené,nebude tomuto vyplacena vyšší zvláštní odměna za výkon jeho funkce,ale pouze odměna ve výši vyplácené ostatním členům komisí,vyjma případu,bude-li takový člen do funkce jmenován či určen losem až v okamžiku,kdy již nebylo možné zajistit jeho účast na školení (viz § 82 odst.1 zákona č.247/1995 Sb.) <.>
<br>
V Neratově dne 15.9.2021 ………………………….<.>
podpis starosty
Stránka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/4897654


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz