« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 RSOB, závěrečný účet za rok 2020 RSOB (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření za 2020.pdf [5,18 MB]
vyvěšeno dne: 1.6.2021
<br> sejmuto dne: 17.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br> vyvěšeno dne: 1.6.2021
<br> sejmuto dne: 17.6.2021
Návrh ZÚ 2020.pdf [3,60 MB]
Licence: DOBX XCRGBZUC / ZU 1 (01012020 / 01012020)
<br> RSO Bohdanečsko
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2021
<br> identifikační číslo 70847517
<br> název RSO Bohdanečsko ulice,č.p.Masarykovo náměstí 1 obec Lázně Bohdaneč
<br> PSČ,pošta 53341
<br> ' ' telefon 722949446
<br> fax e-maií dkasparova©rohovíadovabela.cz WWW stránky www.bohdanecko.cz
<br> |.Plnění rozpočtu příjmů íí.Plnění rozpočtu výdajů
<br> íII.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> íV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> Ví.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Licence.“ DOBX X CRGBZ UC / Z U 1 (01012020 / 01012020)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PRIJMU
<br>.Text
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 15 400,00 15 400,00 4 376,86 Kapitálově příjmy
<br> Přijaté transfery 366 570,00 366 570,00 367 570,00 Přijmy celkem 381 970,00 381 970,00 371 946,86
<br> Detail"/Výpis babicka/e; 6669920012deth Maříž 'Í ; '
<br> 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 366 570,00 366 570,00 366 570.00 0000 Bez ODPA 366 570,00 366 570,00 366 570,00 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 15 000,00 15 000,00 4 150,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.15 000,00 15 000,00 4 150,00 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 400,00 400,00 226,86 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400,00 400,00 226,86 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 1 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 1 000,00 ROZPOCTOVĚ PŘÍJMY CELKEM “ ' ' ' "' ' “ *
<br> ||.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJÚ
<br> Text
<br> Běžné výdaje 230 690,00 258 690...

Načteno

edesky.cz/d/4705804

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz