« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 obce Neratov, závěrečný účet za rok 2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku hospodaření obce Neratov za 2020.pdf [3,03 MB]
<.> “ & PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor finanční ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
<br> obce Neratov
<br> IČ: 00580686
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 9.června 2021 jako jednorázové přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení 5 42,5 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 6.1.2021 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> 1.Jednorázové přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 09.06.2021
<br> Přezkoumání vykonaly: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Eva Bat'ková
<br> - kontroloři:
<br> - Bc.XXXXX XXXXXXXX - XXXX XXXXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a g 6 zákona č.25512012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 20.7.2020 a 1.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXXXXXX XXXXXXXXX - starosta obce XXXXX XXXXXXXXXXXX — účetní obce
<br> '" '! '.z.;: e l—m = '„':== mam in.-“== :l'=“il'\;|ff„Í.!Ěř'Č-EL=Š.i-.Ž"—,íulďj
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v (5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy byl uskutečněn dne 9.6.2021
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání Dílčí přezkoumání nebylo provedeno <.>
<br> B.Plnění opatření k odstranění nedostatků ziišt...
Neratov-záv.účet Neratov 2020.pdf [0,32 MB]
Licence: D9IO strana 1 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> Obec Neratov                                       @U=532. 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00580686
<br> název Obec Neratov                                       @U=532. 
<br> ulice, č.p.Neratov 12
<br> obec Neratov
<br> PSČ, pošta 53341
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 605475910
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.09.06.2021 22h 4m11s
<br>
<br> Licence: D9IO strana 2 / 9 XCRGBZUC / ZUC (01012020 / 01012020)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy 2 972 300,00  2 972 300,00  2 422 144,50 
<br> Nedaňové příjmy 71 500,00  96 500,00  104 104,04 
<br> Kapitálové příjmy 5 200 000,00  5 200 000,00  4 746 916,00 
<br> Přijaté transfery 68 100,00  300 350,00  920 350,00 
<br> Příjmy celkem 8 311 900,00  8 569 150,00  8 193 514,54 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.560 000,00  560 000,00  521 662,03 
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 11 000,00  11 000,00  8 394,33 
<br> 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 4...

Načteno

edesky.cz/d/4705806

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz