« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Rozpočtový výhled obce Neratov na roky 2022 - 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled obce Neratov na roky 2022 - 2023
Rozpočtové příjmy
<br> Paragraf Položka Text Rozpočet pro rok 2022 Rozpočet pro rok 2023
<br> 0000 Příjmy z daní a poplatků 2 754 200,00 Kč 2 831 200,00 Kč
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč
<br> 3723 sběr a svoz ost.odpadů - Kč - Kč
<br> 3725 Využívání a zneškodňování KO 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> CELKEM PŘÍJMY 2 819 200,00 Kč 2 896 200,00 Kč
<br> Vyvěšeno dne: 4.3.2021
<br> Sejmuto dne: 15.4.2021
<br> Schváleno Zastupitelstvem obce Neratov dne 3.3.2021 usnesením č.3/2/2021 <.>
<br> ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE NERATOV NA ROK 2022-2023
<br> Stránka 1 z 3
<br>
<br> Rozpočtové výdaje
Paragraf Položka Text Rozpočet pro rok 2022 Rozpočet pro rok 2023
<br> 1031 Pěstební činnost 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> 2212 Silnice 860 000,00 Kč 355 000,00 Kč
<br> 2310 Pitná voda 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 630 000,00 Kč 460 000,00 Kč
<br> 3314 Činnosti knihovnické 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč
<br> 3341 Rozhlas a televize 7 300,00 Kč 7 300,00 Kč
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení 61 000,00 Kč 61 000,00 Kč
<br> 3633 Výstavba a údržba místních inž.sítí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
<br> 3635 Územní plánování - Kč - Kč
<br> 3639 Komunální sl.a územní rozvoj 821 000,00 Kč 856 000,00 Kč
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč
<br> 3722 Sběr a svoz kom.odpadu 345 000,00 Kč 355 000,00 Kč
<br> 3723 Sběr a svoz ost.odpadů 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč
<br> 3745 Péče o vzhed obcí a veř.zeleň 207 000,00 Kč 205 000,00 Kč
<br> 4329 Ost.sociální péče a pomoc dětem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
<br> 5274 5169 Krizové události 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč
<br> 5512 Požární ochrana-dobrovolná část 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 775 0...

Načteno

edesky.cz/d/4514858

Meta

Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz