« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Ukončení mimořádných veterinárních opatření (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ukončení mimořádných veterinárních opatření.pdf [0,38 MB]
str.1 z 1
<br> Č.j.SVS/2021/054550-E
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán
místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst.4 a 7 a § 49 odst.1 písm.c) zákona č.166/1999
Sb <.>,o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění poz-
dějších předpisů,v souladu s ustanovením § 17 odst.1 veterinárního zákona a § 29 vyhlášky č.36/2007
Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č.299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro
předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,ve znění pozdějších
předpisů,rozhodla takto:
<br> Čl.1
<br> Ukončení mimořádných veterinárních opatření
<br> Mimořádná veterinární opatření nařízená dne 19.3.2021 nařízením Státní veterinární správy
č.j.SVS/ 2021/036533-E k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
v Pardubickém kraji,ve znění nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/2021/052662-E ze dne 28.4 <.>
2021 s e u k o n č u j í <.>
<br> Čl.2
<br> Společná a závěrečná ustanovení
<br> (1) Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst.3 písm.a) vete-
rinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho
vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje.Vyhlásí se tak,že se vyvěsí na úřední
desce krajského úřadu a všech obecních úřadů,jejichž území se týká,na dobu nejméně 15 dnů.Naří-
zení Státní veterinární správy musí být každému přístupné u krajské veterinární správy,krajského úřadu
a všech obecních úřadů,jejichž území se týká <.>
<br> (2) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/
2021/036533-E ze dne 19.3.2021 <.>
<br> (3) Dnem účinnosti tohoto nařízení se zrušuje nařízení Státní veterinární správy č.j.SVS/
2021/052662-E ze dne 28.4.2021 <.>
<br> V Pardubicích dne 03.05.2021
<br> MVDr.XXXXX XXXXX
ředitel...

Načteno

edesky.cz/d/4622719

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz