« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - OZNÁMENÍ o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2021_08_30_OZNÁMENÍ O DOKONČENÍ KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU.docx [0,45 MB]
OBECNÍ ÚŘAD NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
OZNÁMENÍ
<br> o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
<br> Obecní úřad Neratov podle ustanovení § 45 odst.2 zákona č.256/2013 Sb.o katastru nemovitostí (katastrální zákon),a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,Odbor obnovy kat.operátu (dále jen „katastrální úřad“) č.j.OO-1/2018-606 oznamuje,že v budově Obecního úřadu Neratov,místnost k tomu určená,v období od 4.10.2021 do 15.10.2021,podrobný rozpis času viz níže bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Neratov obce Neratov
<br> - pondělí 4.10.2021(od 9:00 do 16:30)
- středa 6.10.2021 (od 13:00 do 17:00)
- pondělí 11.10 2021 (od 9:00do 16:30)
- středa 13.10.2021 (od 13:00 do 17:00)
- pátek 15.10.2021 (od 9:00 do 11:00)
<br> Ve dnech 4.10.2021(od 9:00 do 16:30),6.10.2021 (od 13:00 do 17:00),11.10 2021 (od 9:00 do 16:30),13.10.2021 (od 13:00 do 17:00),15.10.2021 (od 9:00 do 11:00),bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu,v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“).<.> V případě,že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví,bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.Do obnoveného katastrálního operátu je současně možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese:
<br> http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx <.>
<br> Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:
<br> 1) Obnovou katastrálního operátu nejsou d...
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx
Výběr katastrálního území | Nahlížení do katastru nemovitostíHlavní navigace

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz