« Najít podobné dokumenty

Obec Neratov - Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny… (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Neratov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o prvním zasedání.docx [0,45 MB]
OBECNÍ ÚŘAD NERATOV
Neratov 12,533 41 Lázně Bohdaneč,IČ: 005 80 686,č.ú.1205508339/0800,tel.: 606 660 241,e-mail: obec@neratov-novinsko.cz
<br> Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 8.a 9.října 2021
<br> V souladu s ustanovením § 14c odst.1 písm.d) a odst.2 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> s v o l á v á m
<br> první zasedání okrskové volební komise
<br> pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8.a 9.října 2021,a to tak,že:
<br> pro volební okrsek č.1 se sídlem: Obecní úřad v Neratově,č.p.12
se toto uskuteční dne 15.9.2021 od 18 hodin
v: zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Neratově,č.p.12 <,>
<br> Je nezbytné,aby zástupce delegovaný nebo jmenovaný do okrskové volební komise se na toto zasedání dostavil s platným průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním dokladem),a to za účelem ověření jeho totožnosti <.>
<br> / hranaté razítko obecního úřadu /
V Neratově dne 13.9.2021
XXXXXXXX XXXXXXXXX,starosta
……………………….<.>
podpis starosty
Stránka 1 z 1

Načteno

edesky.cz/d/4889397

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Neratov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz