Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 14/2021
10. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 13/2021
10. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 10/2021
10. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 14/2021
10. 03. 2022 Rozpočtové opatření č. 13/2021
08. 03. 2022 Vyrozumění účastníků řízení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí, veřejná vyhláška - "Sdružená přípojka splaškové kanalizace Kunštát, Hliníky - Lipka"
08. 03. 2022 Usnesení, Veřejná vyhláška - "Sdružená přípojka splaškové kanalizace Kunštát, Hliníky - Lipka"
08. 03. 2022 Záměr na prodej pozemku p.č. 552/5 v k.ú. Kunštát na Moravě
08. 03. 2022 Záměr na prodej části pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
05. 03. 2022 Pozvánka na ZM 3.března 2022
03. 03. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 07.02.2022
01. 03. 2022 Konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Kunštát
26. 02. 2022 Záměr prodej částí pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
26. 02. 2022 Záměr pronájmu části nebytových prostor v 1 NP budovy NKJ 107
26. 02. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1109/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
25. 02. 2022 Záměr na pronájem pozemku v k.ú. Kunštát
24. 02. 2022 Pozvánka na ZM 3.března 2022
18. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
17. 02. 2022 Seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka
16. 02. 2022 Veřejná vyhláška
15. 02. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 07.02.2022
11. 02. 2022 Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení územního řízení - "Sdružená přípojka splaškové kanalizace Kunštát, Hliníky - Lipka"
10. 02. 2022 Záměr prodej částí pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
10. 02. 2022 Záměr pronájmu části nebytových prostor v 1 NP budovy NKJ 107
10. 02. 2022 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1109/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
09. 02. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
07. 02. 2022 Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 58-68
01. 02. 2022 Oznámení o vydání opatření obecné povahy
01. 02. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
29. 01. 2022 Záměr uzavřít smlouvu o bezplatné výpůjčce
25. 01. 2022 Veřejná vyhláška, Oznámení zahájení územního řízení - "Sdružená přípojka splaškové kanalizace Kunštát, Hliníky - Lipka"
17. 01. 2022 Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 58-68
15. 01. 2022 Veřejná vyhláška
13. 01. 2022 Záměr uzavřít smlouvu o bezplatné výpůjčce
09. 01. 2022 Záměr na převod bytových jednotek
09. 01. 2022 oznámení o zveřejnění dokumentů - Svazek obcí pro výstavbu R43 - prosinec 2021
09. 01. 2022 Oznámení o ceně vodného a stočného na rok 2022
09. 01. 2022 Nařízení STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Rudka ze dne 18.10.2021
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Kunštát
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace KST ze dne 15.11.2021
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace KST ze dne 4.2.2021
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace KST ze dne 3.5.2021
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Na Slunci
09. 01. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Rudka ze dne 18.10.2021
09. 01. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Kunštát 2022-2025
09. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 12/2021
09. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 11/2021
09. 01. 2022 Rozpočtové opatření č. 10/2021
09. 11. 2021 A U K Č N Í V Y H L Á Š K A O PROVEDENÍ ELEKTRONICKÉ AUKCE č. 46

XML