« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Volby do ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Počty podpisů na petici, informace.pdf (360.39 kB)
Městský úřad Kunštát,nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát ICO: 00280470
<br> Spisová značka: SMKU: 1387/2022 V Kunštátě dne 24.6.2022
<br> V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční 23.a 24.září 2022 MěÚ Kunštát,jakožto registrační úřad tímto podle ust.521 odst 4 zák.č.491/2001 Sb.<.>,o volbách do zastupitelstev ovcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zverejnte:
<br> Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidáta sdružení nezávislých kandidátů:
<br> Potřebné počty podpisů voličů zapsaných z počtu obyvatel obce,městské části <,>
<br> Počet obyvatel k 1.1.2022 městského obvodu,popřípadě volebního
<br> obvodu pro nezávislé pro sdružení kandidáty nezávislých kandidátů Kunštát 2788 111 195
<br> Počty podpisů na peticích podle 5 21 odst.4
<br> Obec,městská část,městský obvod,v seznamech Potřebné počty podpisů voličů zapsaných z počtu obyvatel popřípadě volební obvod obce,městské části,městského obvodu,popřípadě volebního obvodu pro nezávislé kandidáty pro sdružení nezávislých kandidátů
<br> do 500 obyvatel 5 % 7 %
<br> nad 500 do 3000 obyvatel 4 %.nejméně 25 7 %
<br> nad 3000 do 10 000 obyvatel 3 %,nejméně 120 7 %
<br> nad 10 XXX do XX XXX obyvatel X %,nejméně XXX X %
<br> nad 50 XXX do XXX XXX obyvatel X %,nejméně XXXX X %
<br> nad 150 000 obyvatel 0,5 %,nejméně 1500 7 %
<br> Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze zák.o volbách do 20 ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1.|ednu roku,v němž se volby konají <.>
<br> Povinné náležitosti petice upravuje & 21 odst.4 zák.o volbách do 20 <.>
<br> Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19.7.2022 do 16.00 hod paní Šauerové Mileně,finanční odbor,dveře č.212 <.>
<br> Podle 5 67 a 5 68 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,bude na volební
<br> období 2022-2026 voleno 15 členů zastupitelstva.v Kunštátě dne 24.6.2022 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Podpis pracovníka registračního úřadu p...

Načteno

edesky.cz/d/5469085


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz