Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 1372/3 a p.č. 1356/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
22. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/19
21. 08. 2019 Zápis ze ZM 13.08.2019
21. 08. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
21. 08. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
20. 08. 2019 Záměr na prodej části pozemku p.č. 194/40 v k.ú. Rudka u Kunštátu
19. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 406/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
15. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
11. 08. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Kunštátská obora
07. 08. 2019 Program poskytování dotací
07. 08. 2019 Návrh závěrečného účtu města Kunštát za rok 2018
07. 08. 2019 Program poskytování dotací z rozpočtu města Kunštát
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření 5/2019
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření 4/2019
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření 3/2019
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření 2/2019
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření 1/2019
07. 08. 2019 Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Kunštát na léta 2019-2023
07. 08. 2019 Rozpočtový výhled na léta 2017-2020
07. 08. 2019 Závěrečný účet města Kunštát za rok 2018
06. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 1372/3 a p.č. 1356/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
06. 08. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
05. 08. 2019 Zápis ze ZM 21.02.2019
05. 08. 2019 Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/19
02. 08. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 406/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
01. 08. 2019 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace - stavební úpravy školní tělocvičny v Kunštátě
25. 07. 2019 Zápis ze ZM 27.06.2019
23. 07. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunice s obvodem rozšířeným do k.ú. Lhota u Lysic a k.ú. Hluboké u Kunštátu - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
22. 07. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednávání návrhu územního plánu Zbraslavec
21. 07. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
18. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů svazku obcí K-L
18. 07. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů svazku obcí K-L
18. 07. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh změny č. 2 územního plánu Kunštát
16. 07. 2019 Oznámení o projednání návrhu "Zpráva o uplatňování Územního plánu Letovice" v období 2015-2019
16. 07. 2019 Záměr uzavřít dohodu o narovnání
16. 07. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
16. 07. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města
16. 07. 2019 Záměr na pronájem části nebytových prostor - Radnická 472
16. 07. 2019 Zápis ze ZM 27.06.2019
16. 07. 2019 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Kunštátská obora
16. 07. 2019 Opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
16. 07. 2019 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh změny č. 2 územního plánu Kunštát
28. 06. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 1109/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
28. 06. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 983/6 v k.ú. Kunštát na Moravě
28. 06. 2019 Oznámení o projednání návrhu "Zpráva o uplatňování Územního plánu Letovice" v období 2015-2019
25. 06. 2019 Záměr uzavřít dohodu o narovnání
25. 06. 2019 Záměr na pronájem části pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
24. 06. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Kunice s obvodem rozšířeným do k.ú. Lhota u Lysic a k.ú. Hluboké u Kunštátu - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
23. 06. 2019 Zápis ze ZM 29.05.2019
23. 06. 2019 Záměr na prodej pozemku p.č. 295 v k.ú. Kunštát na Moravě

XML