Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 10. 2020 Záměr na pronájem části nebytových prostor
24. 10. 2020 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 351/15 a 351/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu
23. 10. 2020 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
22. 10. 2020 Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK 2020
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška
18. 10. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 24.09.2020
10. 10. 2020 Záměr na prodej pozemku parc.č. 501/9 v k.ú. Touboř
09. 10. 2020 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y JMK 130917/2020
09. 10. 2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče JMK 119637/2020
08. 10. 2020 Dokument "Vyhláška - dražba..." již není dostupný.
07. 10. 2020 Záměr na pronájem části nebytových prostor
07. 10. 2020 Záměr na pronájem části pozemku parc. č. 351/15 a 351/1 v k.ú. Rudka u Kunštátu
05. 10. 2020 Výsledky voleb do Zastupitelstva JMK 2020
05. 10. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
05. 10. 2020 informace - sídla volebních okrsků
01. 10. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 24.09.2020
26. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
23. 09. 2020 Záměr na prodej pozemku parc.č. 501/9 v k.ú. Touboř
22. 09. 2020 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y JMK 130917/2020
22. 09. 2020 Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče JMK 119637/2020
22. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
22. 09. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2020
21. 09. 2020 Rozhodnutí odboru životního prostředí-odchyt čmeláka zemního
16. 09. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města
12. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
04. 09. 2020 Rozhodnutí odboru životního prostředí-odchyt čmeláka zemního
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání OVK
03. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 1/3 v k.ú. Touboř
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 316 a části pozemku parc. č. 6/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 351/15 v k.ú. Rudka u Kunštátu
29. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 179 v k.ú. Kunštát na Moravě
21. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
21. 08. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
17. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 08. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Kunštát
12. 08. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
12. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 1/3 v k.ú. Touboř
12. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 316 a části pozemku parc. č. 6/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
12. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 351/15 v k.ú. Rudka u Kunštátu
12. 08. 2020 Záměr na prodej pozemku parc. č. 179 v k.ú. Kunštát na Moravě
12. 08. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Kunštát
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
31. 07. 2020 informace - sídla volebních okrsků
31. 07. 2020 Záměr na prodej částí pozemku parc. č. 501/6, ostatní plocha v k.ú. Touboř
30. 07. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
22. 07. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace HZS JMK
19. 07. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 25.06.2020
18. 07. 2020 Vydání Změny č.2 ÚP Kunštát

XML