Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 07. 2020 Záměr na prodej částí pozemku parc. č. 501/6, ostatní plocha v k.ú. Touboř
09. 07. 2020 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici I/19 Změna č. 2 přechodné úpravy provozu č.j. JMK 37397/2020 ze dne 02.03.2020 - JMK 85950/2020
03. 07. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43, Masarykovo nám. 4/2, 680 01 Boskovice, IČ: 711 88 720
02. 07. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 25.06.2020
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
02. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
01. 07. 2020 Vydání Změny č.2 ÚP Kunštát
01. 07. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DMBO 13870/2020/OKT
01. 07. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy JMK 74117/2020
01. 07. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí K-L za rok 2019
30. 06. 2020 Záměr na prodej části pozemku par.č. 85/6 a části pozemku parc. č. 85/13 oba v k.ú. Touboř
30. 06. 2020 Záměr na prodej části pozemku par.č. 85/6 a části pozemku parc. č. 85/13 oba v k.ú. Touboř
29. 06. 2020 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kunštátu
29. 06. 2020 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Rudka u Kunštátu
27. 06. 2020 Pozvánka na zasedání ZM Kunštát
26. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ak..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
22. 06. 2020 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Přechodná úprava provozu na silnici I/19 Změna č. 2 přechodné úpravy provozu č.j. JMK 37397/2020 ze dne 02.03.2020 - JMK 85950/2020
18. 06. 2020 Pozvánka na zasedání ZM Kunštát
18. 06. 2020 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O ..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro výstavbu R 43 za rok 2019 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
16. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace Spolek přátel umění města Kunštát
16. 06. 2020 Výzva a návrh opatření obecné povahy
15. 06. 2020 záměr na prodej částí pozemků p.č. 125/2 a 126/2 v k.ú. Kunštát na Moravě
15. 06. 2020 Opatření vlády
13. 06. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 21.05.2020
13. 06. 2020 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kunštátu
13. 06. 2020 Záměr na prodej pozemku v k.ú. Rudka u Kunštátu
13. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace ZO ČSV Kunštát
08. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace Žijeme hrou ze dne 5.6.2020
08. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace FK Kunštát ze dne 5.6.2020
08. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace TK Kunštát, z.s.
07. 06. 2020 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
04. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ro..." již není dostupný.
02. 06. 2020 záměr na pronájem - pacht - pozemek p.č. 247/12 v k.ú. Makkov
02. 06. 2020 Usnesení vlády ze dne 23.03.2020
02. 06. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 18. března 2020 č. 247 o přijetí krizového opatření
02. 06. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í - vodovod Touboř
31. 05. 2020 Záměr na prodej části pozemku p.č. 224/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
31. 05. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - referent stavebního odboru
29. 05. 2020 záměr na prodej částí pozemků p.č. 125/2 a 126/2 v k.ú. Kunštát na Moravě
29. 05. 2020 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy JMK 74117/2020
29. 05. 2020 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - FÚ
28. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí pro výstavbu R 43 za rok 2019 vč. zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
28. 05. 2020 Zápis ze zasedání ZM dne 21.05.2020
28. 05. 2020 Závěrečný účet města Kunštát za rok 2019
28. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
28. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
28. 05. 2020 Závěrečný účet města Kunštát za rok 2019
23. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelsva města

XML