Město Kunštát

Město, městys, obec, MČ
Okres Blansko

http://kunstat-mesto.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Kunštát
nám. Krále Jiřího 106
679 72 Kunštát

Datová schránka: ae3bdb2
E-mail: podatelna@kunstat-mesto.cz, mu@kunstat-mesto.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2022 Poskytnutí informací na základě zákona Č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím ve věci nedokončených stavebních řízení
14. 06. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Kunštát
10. 06. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 17.05.2022
09. 06. 2022 Výzva k podání nabídky na prodej - sekací traktor John Deere X 540
09. 06. 2022 Záměr na směnu
06. 06. 2022 Aukční vyhláška
06. 06. 2022 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci JMK 83363/2022
05. 06. 2022 Záměr na prodej části pozemku p.č. 703 v k.ú. Kunštát na Moravě
05. 06. 2022 Záměr na pronájem části nebytových prostro určených pro skladování
05. 06. 2022 Záměr prodeje pozemku parc. č. 549/2 v k.ú. Sychotín
04. 06. 2022 záměr směnit pozemky se zřízením služebnosti
03. 06. 2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DMBO 12350/2022/DOP
01. 06. 2022 Záměr na prodej dvou částí pozemku p.č. 958/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
01. 06. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
31. 05. 2022 Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 86-93
31. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Charita Blansko
30. 05. 2022 Záměr pronájmu nebytových prostor Rudka č.p. 79, Kunštát
28. 05. 2022 Veřejná vyhláška - FÚ - daň z nemovitostí
24. 05. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 17.05.2022
24. 05. 2022 Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43: návrh ZÚ a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace SDH Újezd ze dne 23.5.2022
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace ZO ČSV Kunštát ze dne 24.5.2022
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace FK Kunštát ze dne 23.5.2022
24. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Žijeme hrou ze dne 23.5.2022
21. 05. 2022 Záměr na směnu či prodej části pozemku p.č. 1682/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
21. 05. 2022 Záměr na prodej části pozemku p.č. 636 a části pozemku p.č. 394 v k.ú. Kunštát na Moravě
19. 05. 2022 Záměr na prodej části pozemku p.č. 703 v k.ú. Kunštát na Moravě
19. 05. 2022 Výzva k podání nabídky na prodej - sekací traktor John Deere X 540
19. 05. 2022 Záměr na pronájem části nebytových prostro určených pro skladování
19. 05. 2022 Záměr prodeje pozemku parc. č. 549/2 v k.ú. Sychotín
19. 05. 2022 záměr směnit pozemky se zřízením služebnosti
19. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace SDH Sychotín ze dne 19.5.2022
19. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace TK Kunštát ze dne 19.5.2022
19. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace SDH Kunštát ze dne 19.05.2022
19. 05. 2022 Smlouva o poskytnutí dotace Kruh přátel umění města Kunštát
19. 05. 2022 Pozvánka na ZM 17.05.2022
16. 05. 2022 Aukční vyhláška o provedení elektronické aukce č. 78-85
15. 05. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 21.04.2022
13. 05. 2022 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA DMBO 8705/2022/DOP
10. 05. 2022 Pozvánka na ZM 17.05.2022
08. 05. 2022 Záměr na prodej pozemku p.č. 946/17 v k.ú. Kunštát na Moravě
07. 05. 2022 Územní rozhodnutí - Veřejná vyhláška, Kunštát, ul. Zámecká - veřejné osvětlení a místní rozhlas
05. 05. 2022 Záměr na směnu či prodej části pozemku p.č. 1682/1 v k.ú. Kunštát na Moravě
05. 05. 2022 Záměr na prodej části pozemku p.č. 636 a části pozemku p.č. 394 v k.ú. Kunštát na Moravě
30. 04. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 07.04.2022
29. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021
28. 04. 2022 Zápis ze zasedání ZM dne 21.04.2022
28. 04. 2022 Rozpočtové opatření č. 3/2022
28. 04. 2022 Závěrečný účet města Kunštát za rok 2021
28. 04. 2022 Rozpočtové opatření č. 2/2022

XML