« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr na směnu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na směnu
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> ___—___—_——————.__———_____————__———__——————-—_——__.— __—._—————-_.—.<.> _—————_._—__—————-_.—_——_——__—————__———___
<br> zveřejňuje podle Š39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> 1 <.>
<br> z á m ě r směnit nemovitosti nacházející se v k.ú.Kunštát na Moravě,a to Část pozemku p.č.1682/1 v k.ú.Kunštát na Moravě o výměře cca 1191 m2 z celkové výměry 17390 m2,která je zakreslena v připojeněm zákresu v katastrální mapě (část A),ve vlastnictví města Kunštát
<br> a podíl na pozemku p.č.1034/1 o velikosti spoluvlastníckěho podílu ve výši id.17/400 vzhledem k celku,v k.ú.Kunštát na Moravě,ve vlastnictví soukromého vlastníka; část pozemku p.č.1682/1 v k.ú.Kunštát na Moravě o výměře cca 1984 m2 z celkové výměry 17390 m2,která je zakreslena v připojeněm zákresu v katastrální mapě (část B),ve vlastnictví města Kunštát
<br> a
<br> podíl na pozemku p.č.1034/1 o velikosti spoluvlastníckého podílu ve výši id.17/240 vzhledem k celku,v k.ú.Kunštát na Moravě,ve vlastnictví soukromého vlastníka; část pozemku p.č.1682/1 vk.ú.Kunštát na Moravě o výměře cca 1984 m2 z celkové výměry 17390 m2,která je zakreslena v připojeněm zákresu v katastrální mapě (část C),ve vlastnictví města Kunštát
<br> a podíl na pozemku p.č.1034/1 o velikosti spoluvlastnického podílu ve výši íd.17/240 vzhledem k celku,v k.ú.Kunštát na Moravě,ve vlastnictví soukromého vlastníka <.>
<br> Město XXXXXXX si vyhrazuje právo od tohoto záměru ] po jeho zveřejnění odstoupit.Příloha: Zákres v katastrální mapě Bližší informace poskytne tajemník MěÚ <.>
<br> V Kunštátě dne 7.6.2022
<br> Vyvěšeno: 7.6.2022
<br> Sňato:
<br> starosta %“ já :*.vi A L 31.<,>
<br> „ e *? MVDr.Zdeněk We/tltŽr %;! ©
<br> Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup: 7.6.2022
<br> TWI

Načteno

edesky.cz/d/5468312

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz