« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny č.j. MKU 2216-2219/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny č.j. MKU 2216-2219/2022 (1.23 MB)
Městský úřad v Kunštátě,nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> Č.j.: MKU 2216/2022 Datum: 26.7.2022 ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Kunštátě příslušný jako registrační úřad ve smyslu ustanovení & 21 odst.3 zákona č.491/2001 Sb <.>,ovolbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon o volbách“),projednal podle ustanovení & 23 odst.1 zákona o volbách,kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů s názvem Nestraníci s podporou České strany sociálně demokratické pro volby do Zastupitelstva města Kunštát,konané ve dnech 23.a 24.září 2022,a rozhodl takto:
<br> Podle ust.© 23 odst.3 písm.a) zákona o volbách r e g i s t r n i e kandidátní listinu sdružení politické strany a nezávislých kandidátů s názvem Nestraníci s podporou Ceské strany sociálně demokratické <.>
<br> Odůvodnění
<br> Kandidátní listina včetně příloh byla podána registračnímu úřadu dne 15.7.2022 se všemi náležitostmi stanovenými zákonem o volbách do zastupitelstev obcí.S ohledem na výše uvedené proto registrační úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí <.>
<br> Poučení: Proti tomuto rozhodnutí se mohou ostatní volební strany,které kandidátní listinu podaly,domáhat do 2 dnů od jeho doručení ochrany u Krajského soudu v Brně (9 59 odst.2 zákona o volbách; za doručené se rozhodnutí považuje podle ust.š 23 odst.4 zákona ovolbách třetím dnem ode dne jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu,který rozhodnutí vydal) <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> u'-.-.<.>.<.>.<.>._ L-——-.<.> !.<.> !|Illl „Milena Sauerová
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne 26.7.2022
<br> ROZDĚLOVNÍK: Zmocněnec volební strany: ing.XXXXXXXX XXXXX,Sychotín X,XXX XX Kunštát Zmocněnec volebních stran a nezávislí kandidáti,kteří podali kandidátní listinu do zastupitelstva obce
<br> Městský úřad v Kunštátě,nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> c.j.: MKU 2217/2022/Ša Datum: 26.7.2022 ROZHODNUTÍ
<br> Městský úřad v Kunštátě příslušný jako registrační úřad ve...

Načteno

edesky.cz/d/5532248


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz