« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Č. j.: JMK 99073/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 2
DETAIL 1
<br> BRN
O
<br> 41
<br> ROZ
SEČ
<br> N.KUN
ŠTÁT
<br> EM
5
<br> 19
<br> PROS
TĚJO
<br> V
19
<br> 55
11
<br> BOSK
OVIC
<br> E
<br> PRO
STĚ
<br> JOV
<br> 19
<br> 54
11
<br> BOS
KOV
<br> ICE
<br> ŽĎÁ
R N
<br>.SÁ
Z <.>
<br> RO
ZSE
<br> Č
<br> 54 5
<br> 19
<br> S
<br> I/1
9
<br> SM
ĚR
<br> R
OZ
<br> SE
Č
<br> NA
D
<br> KU
NŠ
<br> TÁ
TE
<br> M
<br> I/19 SMĚR SEBRANICE
<br> III
/3
<br> 65
2
<br> II/376
<br> 156
BLANSKO
<br> ČERNÁ HORA KUNŠTÁT
376
<br> 72
DRNOVICE
<br> SV
ITA
<br> VY
<br> KU
NŠ
<br> TÁT
<br> 37
6
<br> 7
2
<br> DR
NO
<br> VIC
E
<br> 15 6
LO
<br> MN
ICE
<br> U
TIŠ
<br> NO
VA
<br> BE
DŘ
<br> ICH
OV
<br> DETAIL 2
<br> 15
4
<br> LOMN
ICE U
<br> TIŠ.BEDŘI
CHOV
<br> 31
15B
<br> RNO
BLANS
<br> KO
<br> S
<br> II/
37
<br> 6
SM
<br> ĚR
K
<br> UN
ŠT
<br> ÁT
<br> III/3769
<br> II/376
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: SEBRANICE U BOSKOVIC DATUM
<br> FORMÁT
MĚŘÍTKO
ÚČEL
ČÍS.ZAKÁZKY
ARCHIVNÍ ČÍS <.>
ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
VYPRACOVAL
KRESLIL
KONTROLOVAL
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 05/2022
<br> RDS
-----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 6x A4
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> PDZ - 055
2022 - 058
<br> Bc.XXXXX XXXX
XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> I/XX SEBRANICE - PRŮTAH
km XXX,913 - 223,979
<br> ŘSD ČR,ZÁVOD BRNO:
<br> OBEC SEBRANICE:
<br> IV
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> BRNOBLANSKO
<br>
LETOVICE
<br> RUDKA
<br> 9
2
<br> BOSKOVICE
<br> 19
<br> 12
<br> LYSICE
DRNOVICE
<br> 376BRNO
BLANSKO
<br> BOSKOVICE
19
<br> 12
<br> RR
<br> S
<br> DETAIL 1
<br> DETAIL 3
<br> DETAIL 2
<br> E13
<br> M
IM
<br> O VOZIDLA...
Příloha 1
m
1500
<br> 4 3
<br> SVITAVY
LETOVICE
<br> 43
<br> 461
<br> 150
B
<br> O
SKO
<br> V
ICE 7 43
<br> 43 SV
ITA
<br> V
Y
<br> 6 LETO
V
<br> ICE
<br> 43
<br> PR
O
<br> STĚJO
V
<br> 44
B
<br> R
N
<br> O
36
<br> B
LA
<br> N
SKO
<br> 19
<br> 3
0
<br> E
4
6
1
<br> 4
3
<br> E
4
6
1
<br> 1
5
0
<br> 4
3
<br> B
R
<br> N
O
<br> B
O
<br> S
K
<br> O
V
<br> IC
E
<br> S
V
<br> ITA
V
<br> Y
<br> P
R
<br> Ů
JE
<br> Z
D
<br>
<br> Z
A
<br> K
Á
<br> Z
Á
<br> N
<br> 19
59 ŽĎÁR N.SÁZ <.>
5 KUNŠTÁT
<br> 43
SVITAVY 34
<br> 6LETOVICE
<br> S
<br> RRR
<br> NÁZEV VÝKRESU:
<br> STAVBA:
<br> KRAJ: JIHOMORAVSKÝ OKRES: BLANSKO KÚ: SEBRANICE U BOSKOVIC DATUM
<br> FORMÁT
<br> MĚŘÍTKO
<br> ÚČEL
<br> ČÍS.ZAKÁZKY
<br> ARCHIVNÍ ČÍS <.>
<br> ČÍS.SOUPRAVY ČÍS.PŘÍLOHY
<br> VEDOUCÍ PROJEKTANT
<br> ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
<br> VYPRACOVAL
<br> KRESLIL
<br> KONTROLOVAL
<br> SITUACE PŘECHODNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
<br> 05/2022
<br> RDS
<br> -----------
<br> POTVRZENÍ PLATNOSTI DOKUMENTACE:
<br> DOKA,s.r.o <.>
Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno
IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752
e-mail: info@dokadz.cz
www.dokadz.cz mob.: 603 881 905
<br> 5x A4
<br> POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY - DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT BLANSKO:
<br> DOKA,s.r.o <.>,provozovna: Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,IČ: 63471752,DIČ: CZ63471752,e-mail: info@dokadz.cz,www.dokadz.cz,mob.: 603 881 905
<br> S
<br> PDZ - 055
<br> 2022 - 058
<br> Bc.XXXXX XXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> XXXX XXXXX
<br> I/XX SEBRANICE - PRŮTAH
km XXX,913 - 223,979
<br> ŘSD ČR,ZÁVOD BRNO:
<br> OBEC SEBRANICE:
<br> II a
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXX
<br> SX
<br> ZX
d
<br> /e
<br> B24b
43
<br> 461
<br> 19
KUNŠTÁT
ŽĎÁR N.SÁZ.59
<br> 5
<br> Best - Business,a.s <.>
<br> Kunštát
<br> BRNO 4335
<br> C2
f
<br> C2a
<br> Z4
d
<br> /e
<br> Z4
d
<br> /e
<br> Z4
d
<br> /e
<br> S7
Z2
<br> IS11a
<br> SILNICE I/19
<br> UZAVŘENA
<br> KUNŠTÁTIS11b
ŽĎÁR N.SÁZ.IS11b
<br> SMĚR ROZSEČ N.K <.>
I/19
<br> S
M
<br> Ě
R
<br> B
R
<br> N
O
<br> S
M
<br> Ě
R
<br> L
E
<br> TO
V
<br> IC
E
<br> I/4
3
<br> B
2
<br> IP...
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
I <,>
<br> KRAJSKY UŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
<br> Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> llllllllllllllllllllllll
<br> KUJ MXOPQ1W7P
<br> Č.j.: JMK 99073/2022 S.zn.: S — JMK 89174/2022 0D Brno dne 29.06.2022
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne: 04.07.2022 Podpis:
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Jihomoravského kraje,Odbor dopravy,oddělení pozemních komunikací (dále jen „KrÚ Jmi<"),věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích I.třídy podle ust.5 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním provozu; dále jen „ZoSP“),v řízeníz moci úřední o opatření obecné povahy,zahájeném na základě podnětu podaného dne 14.06.2022 společností OHLA ŽS,a.s <.>,se sídlem Tuřanka 1554/115b,Slatina,627 00 Brno,IČ: 46342796,zastoupené na základě plné moci společností DOKA,s.r.o <.>,se sídlem Na návsi 11/5,Holásky,620 00 Brno,lČ: 63471752 (dále jen „podatel“),po projednání s Policií České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,Dopravní inspektorát,Bezručova 31,678 01 Blansko (dálejen „PČR"),podle obecné právní úpravy obsažené v ust.& 171 a následujících části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád") a podle zvláštní právní úpravy podle ust.& 77 odst.1 písm.b) a odst.5 ZoSP
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici I/19 Plzeň - Tábor — Pelhřimov — Havlíčkův Brod — Žďár nad Sázavou — Sebranice a na silnici I/43 Brno — Svitavy — Králíky — státní hranice
<br> okres Blansko,kraj Jihomoravský <,>
<br> z důvodu částečné uzavírky silnice I/19 při realizaci akce „I/19 Sebranice — Průtah"
<br> podle výkresů č.I a,| b,II a,II b,III a,III b a IV „Situace přechodného dopravního značení“ (příl.P 01 — PO...

Načteno

edesky.cz/d/5486219

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz