« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43: návrh ZÚ a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zpráva o výsledku hospodaření
Kraj ský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní
<br> Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 31758/2021 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 dobrovolného svazku obcí (dále jen svazek obcí)
<br> SVAZEK OBCÍ PRO VÝSTAVBU' RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R43,okres Blansko
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které dne 15.prosince 2021 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 9.května 2022.Přezkoumání
<br> v
<br> hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 53 zákona 0.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Městský úřad Boskovice Masarykovo nám.1,680 01 Boskovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu & X zákona o přezkoumávání hospodaření vydal Mgr.XXXXXXX XXXXX — pověřen vedením odboru kontrolního a právního Krajského
<br> úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXX,DiS - předseda Ing.XXXXX XXXXXXXXXX - tajemnice
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 3.prosince 2021,a to doručením písemného oznámení svazku obcí nejpoz...
návrh ZÚ

Načteno

edesky.cz/d/5475519


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz