« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Volby do ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Počty podpisů na petici, informace.pdf (349.2 kB)
Městský úřad Kunštát,nám.Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát ICO: 00280470
<br> Spisová značka: SM KU: 1387/2022 V Kunštátě dne 24.6.2022
<br> V souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí,které se uskuteční 23.a 24.září 2022 MěÚ Kunštát,jakožto registrační úřad tímto podle ust.š21 odst 4 zák.č.491/2001 Sb.<.>,o volbách do zastupitelstev ovcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů zverejnUJe:
<br> Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdruženi nezávislých kandidátů:
<br> Potřebné počty podpisů voličů zapsaných
<br> z počtu obyvatel obce,městské části,Počet obyvatel k 1.1.2022 městského obvodu,popřípadě volebního
<br> obvodu
<br> pro nezávislé pro sdružení
<br> kandidáty nezávislých
<br> kandidátů Kunštát 2788 111 195
<br> Počty podpisů na peticlch podle 9 21 odst.4
<br> počty
<br> Potřebný počet podpisů je procentuálně stanoven v příloze zák.o volbách do 20 ve vazbě na počet obyvatel obce podle stavu k 1.|ednu roku,v němž se volby konají <.>
<br> Povinně náležitosti petice upravuje & 21 odst.4 zák.o volbách do 20 <.>
<br> Kandidátní listiny se podávají nejpozději do 19.7.2022 do 16.00 hod paní Šauerově Mileně,finanční odbor,dveře č.212 <.>
<br> Podle % 67 a 5 68 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění,bude na volební období 2022-2026 voleno 15 členů zastupitelstva <.>
<br> Kzajištěn'í voleb na území města je stanoveno 6 volebních okrsků a to samostatně pro Kunštát.Ujezd,Sychotín,Rudku,Hluboké a Touboř <.>
<br> V Kunštátě dne 24.6.2022 XXXXXX XXXXXXXX
<br> Podpis pracovníka registračního úřadu pověřeného přípravou voleb
<br> Vyvěšeno: 24.6.2022

Načteno

edesky.cz/d/5525555


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz