« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Lex Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku ověřování

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Lex Ukrajina II – osvobození od správních poplatků na úseku ověřování
MĚSTSKÝ ÚŘAD KUNŠTÁT
<br> \! Ku nštátě dne 20.06.2022
<br> Lex Ukrajina ll —osvobozeníod správních poplatků na úseku ověřování
<br> Dne 28.května 2022 nabyl účinnostizákon 128/2022 Sb <.>,o opatřeníchv oblasti danív souvislosti s ozbrojeným konfliktem na územíUkrajiny vyvolaným invazívojsk Ruské federace (dále též„Lex Ukrajinall").Účinnosttohoto zákonaje Časově omezena <.>
<br> Ustanovení Q 4 Lex Ukrajina Il zmocňuje všechny orgány veřejné moci,které vyměřujínebo vybírají správní poplatky podle zákona 634/2004 Sb <.>,o správních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o správních poplatcích),k upuštěníod vybíránísprávního poplatku od fyzické osoby,která vstupuje nebo pobývá na území České republikyv návaznosti na ozbrojený konflikt na území Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace <.>
<br> Toto zmocněníse vztahuje na správní poplatky,u kterých vznikla nebo vznikne poplatková povinnost,ato V Období od 24.2.2022 do 31.3.2023 <.>
<br> Na základě & 4 odst.1 a 3 zákona Lex Ukrajina || upouští Městský úřad Kunštát od vybírání správních poplatků,vybíraných podle položky4 a 5 písm.a) přílohy saze bníku správních paplatků dle zákona o správních poplatcích <.>
<br> Položka 4
<br> a) Ověřenístejnopisu,opisu,kopie,fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,ze soukromých spisů v úředníúschově,z rejstříků,z registrů,z knih,ze záznamů,z evidencí,:: listin neboz dalšího písemného a obrazového materiálu Kč 30
<br> za každou i započatou stránku
<br> Položka 5
<br> a) Ověřenípodpisu nebootisku razítka na listině nebo najejim stejnopisu Kč 30
<br> za každý podpis nebo otisk razítka
<br> ***
<br> Výňatek ze zákona Lex Ukrajina II:
<br> 5 4
<br> Opatření v oblasti správních poplatků
<br> ( 1) Orgány moci výkonné a dále orgán v uzemnfch samosprávných celků a orgány právnických osob,pokud vykonávajípůsobnost v oblastistátnlsprávy,které vyměřujinebo vybirajisprávnípoplotky podle zákona o správních poplatcích (dálejen„správnfúřad"),s ezmocňujík upuštěnlod' vybrání správní...

Načteno

edesky.cz/d/5458044

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz