« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Záměr pronájmu nebytových prostor Rudka č.p. 79, Kunštát

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytových prostor Rudka č.p. 79, Kunštát
Město Kunštát náměstí Krále Jiřího 106,679 72 Kunštát
<br> Město Kunštát zveřejňuje v souladu s ustanovením 5 39,odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění
<br> záměr pronájmu
<br> nebytových prostor určených kpodnikání vobjektu města Kunštát,Rudka č.p.79,na pozemku par.č.114,zastavěná plocha a nádvoří,v k.ú.Rudka u Kunštátu.Jedná se o prostory určené kprovozování hostinské činnosti,o celkové výměře cca 200 m2,viz přiložený zákres v katastrální mapě <.>
<br> Bližší informace poskytne tajemník MěÚ <.>
<br> V Kunštátě dne 30.5.2022
<br> MVDr.XXXXXX XXXXXX starosta
<br> Vyvěšeno: XX.X.XXXX
<br> Sňato:
<br> Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup: 30.5.2022
<br> 0.337/12
<br> /

Načteno

edesky.cz/d/5450146


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz