« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - Rozpočtové opatření č. 5/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 5/2022
Město Kunštát
<br> PŘÍJMY:
<br> Rozpočtové
<br> opatření č
<br>.512022
<br> & položka ÚZ
<br> schválený rozpočet
<br> upravený rozpočet
<br> zvýšení sn iženi
<br> * důvod změny
<br> 1211
<br> 22 457 400
<br> 22 900 000
<br> 442 600
<br> daň z přidané hodnoty
<br> Změny rozpočtu
<br> 22 457 400
<br> 22 900 000
<br> 442 600
<br> Příjmy celkem
<br> Zůstatek z r.2021
<br> Fond obnovy zůstatek z r.2021 F0 převod z VHO
<br> F0 úroky
<br> Sociální fond
<br> Splátky úvěru UCB
<br> Úvěr kanalizace - splátky Splátka úvěru Multicar PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ
<br> * text ve sloupci "důvod změny" se týká pouze sloupce "zvýšení nebo snížen
<br> Původ ní rozpočet
<br> 78 382 700 30 000 000 16 000 000 2 700 000 30 000
<br> 100
<br> -2 857 200 -455 000 412 600 123 388 000
<br> rozpočtové
<br> op.č.1
<br> 83 154 300 34 182 900 16 015 800 3 287 000 30 000
<br> 100
<br> -2 857 200 -455 000 -412 600 132 945 300
<br> rozpočtové op.č.2
<br> 83 154 300 34 182 900 16 015 800 3 287 000 30 000
<br> 100
<br> -2 857 200 —455 000 -412 600 132 945 300
<br> rozpočtové
<br> op.č.3
<br> 83 162 300 34 182 900 16 015 800 3 287 000 30 000
<br> 100
<br> -2 857 200 -455 000 -412 600 132 953 300
<br> rozpočtové op.č.4
<br> 84 102 100 34 182 900 16 015 800 3 287 000 30 000
<br> 100
<br> -2 857 200 —455 000 -412 600 133 893 100
<br> rozpočtové op.č.5
<br> 84 544 700 34 182 900 16 015 800 3 287 000 30 000
<br> 100
<br> -2 857 200 -455 000 -412 600 134 335 700
<br> VÝDAJE:
<br> Š
<br> položka
<br> schválený rozpočet
<br> upravený rozpočet
<br> zvýšení snížení
<br> * důvod změny
<br> 3319
<br> 5229
<br> 20 000
<br> 80 000
<br> 60 000
<br> Spolek přátel umění - příspěvek
<br> 3319
<br> 5136
<br> 0
<br> 13000
<br> 13 000
<br> kulturní léto - plakáty,banery
<br> 3330
<br> 5223
<br> 200 000
<br> 500 000
<br> 300 000
<br> Římskokatolická farnost — příspěvek
<br> 3392
<br> 6121
<br> 80 000
<br> 90 000
<br> 10 000
<br> OV Touboř — jímka na vyvážení
<br> 3392
<br> 5171
<br> 125 500
<br> 115500
<br> -10 000
<br> OV Touboř...

Načteno

edesky.cz/d/5508455


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz