« Najít podobné dokumenty

Město Kunštát - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DMBO 12350/2022/DOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Kunštát.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace
Z
<br> Á
<br> M
<br> E
<br> C
<br> K
<br> Á
<br> Z
<br> Á
<br> M
<br> E
<br> C
<br> K
<br> Á
<br> N
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> N
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> U
<br>
H
<br> Ř
<br> I
Š
<br> T
<br> Ě
<br> B
<br> R
<br> N
<br> Ě
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> B
<br> R
<br> N
<br> Ě
<br> N
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> P
<br> O
<br> D
<br>
<br> H
<br> L
<br> U
<br> B
<br> N
<br> O
<br> U
<br> Z
<br> Á
<br> M
<br> E
<br> C
<br> K
<br> Á
<br> Z
Á
<br> M
E
<br> C
K
<br> Á
<br> Z
<br> Á
<br> M
<br> E
<br> C
<br> K
<br> Á
<br> F
<br> R
<br> <.>
<br>
H
<br> A
<br> L
<br> A
<br> S
<br> E
<br> F
<br> R
<br> <.>
<br>
<br>
<br> H
<br> A
<br> L
<br> A
<br> S
<br> E
<br> K
<br> A
<br> Š
<br> T
<br> A
<br> N
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 6
<br> I
I
/
3
<br> 7
<br> 6
<br> I
<br> /
<br> 1
<br> 9
<br> D
<br> R
<br> N
<br> O
<br> V
<br> I
C
<br> E
<br>
>
<br> >
<br> B
2
8
<br> E
8
a
<br> E
1
3
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> E
1
3
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> B
<br> 2
8
<br> E
<br> 8
b
<br> E
<br> 1
3
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> B
2
8
<br> E
8
a
<br> E
1
3
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> D
<br> A
<br> T
<br> U
<br> M
<br> B
2
8
<br> E
8
b
<br> E
1
3
<br> D
A
<br> T
U
<br> M
<br> Z
<br> 2
<br> S
<br> 7
<br> P
<br> O
<br> Z
<br> O
<br> R
<br> U
<br> Z
<br> A
<br> V
<br> Ř
<br> E
<br> N
<br> A
<br> U
<br> L
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> K
<br> A
<br> Š
<br> T
<br> A
<br> N
<br> O
<br> V
<br> Á
<br> 1
<br> 1
<br> <.>
<br> 6
<br> <.>
<br>
<br> 2
<br> 0
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> O
<br> D
<br>
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> 2
<br> 6
<br> :
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> D
<br> O
<br>
<br> 2
<br> 3
<br> :
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> H
<br> O
<br> D
<br> A
<br> 6
<br> :
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> D
<br> O
<br>
<br> 2
<br> 3
<br> :
<br> 0
<br> 0
<br>
<br> H
<br> O
<br> D
<br> I
<br> P
<br> 4
<br> b
<br> B
<br> 2
<br> B
<br> 2
<br> B
<br> 2
<br> 8
<br> E
<br> 8
<br> b
<br> E
<br> 1
<br> 3
<br> D
<br> A
<br> T
<br...
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Boskovice
Odbor dopravy
<br> náměstí 9.května 954/2,680 01 Boskovice
<br>
<br>
MěÚ Boskovice IČO: 00279978 ID datové schránky: qmkbq7h
<br> náměstí 9.května 954/2 DIČ: CZ00279978 E-mail: epodatelna@boskovice.cz
<br> 680 01 Boskovice Číslo účtu: 19-0000126631,kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600
<br> (Budova 2) www.boskovice.cz fax: 516 488 710
<br> Datovou schránkou
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Sp.zn.:
<br> Č.j.:
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> Fax:
<br> E-mail:
<br> Datum:
<br> SMBO 12349/2022 DOP
<br> DMBO 12350/2022/DOP
<br> Ing.XXXX XXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jiri.sumbera@boskovice.cz
<br> 03.06.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Městský úřad Boskovice,Odbor dopravy podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním
<br> provozu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),jako věcně,místně
<br> a funkčně příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu
<br> na pozemních komunikacích – na silnicích II.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných
<br> účelových komunikacích,po písemném vyjádření dotčeného orgánu,tj.v tomto případě Policie ČR <,>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Územní odbor Blansko,dopravní inspektorát Blansko <,>
<br> Bezručova 31,678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“),opatřením obecné povahy dle § 171 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a § 77 odst.1,písm <.>
<br> c) a odst.5,zákona o silničním provozu
<br>
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> takto:
<br>  na silnici II/376 (Kunštát – Lysice – Bořitov),na místních komunikacích (dále jen „MK“) a na veřejně
<br> přístupných účelových komunikacích (dále jen „VPÚK“) ve městě Kunštátě – bude realizována
<br> přechodná úp...

Načteno

edesky.cz/d/5458046

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Kunštát      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz