Obec Smrk

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obec-smrk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SMRK
Smrk 30
675 01 Smrk

Datová schránka: incbwce
E-mail: smrk@obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.08.2019
25. 08. 2019 Informace dle zákona 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy § 5, odst. 2 písm. f)
22. 08. 2019 Informace ze zákona č. 159/2006 o střetu zájmů
22. 08. 2019 Informace dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
22. 08. 2019 Poskytování informací podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší § 30 odst. 1 písm. f)
22. 08. 2019 Povinně zveřejňované informace dle zákona 183/2006 Sb. stavební zákon
22. 08. 2019 Informace o zpracovávaných osobních údajích dle zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů
22. 08. 2019 Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy
19. 08. 2019 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (21.08.2019)
15. 08. 2019 Harmonogram informačních schůzek pro žadatele k 3. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
14. 08. 2019 Služby LPS stomatologické – září 2019
12. 08. 2019 Prodej chovných kuřic – Drůbežárna Mírovka (27.08.2019)
10. 08. 2019 Veřejná vyhláška Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina – Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
05. 08. 2019 Průzkum internetu v domácnostech v ČR – Odbor informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina
31. 07. 2019 Výzva a upozornění Odboru životního prostředí Městského úřadu Třebíč k šetření s vodou a k omezení odběrů povrchových a podzemních vod na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností (ORP) Třebíč
29. 07. 2019 Služby LPS stomatologické – srpen 2019
11. 07. 2019 Praktický lékař pro dospělé ve Vladislavi – DOVOLENÁ 15.07. až 26.07.2019
01. 07. 2019 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2019
01. 07. 2019 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
28. 06. 2019 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2019
28. 06. 2019 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2019
28. 06. 2019 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
28. 06. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 5/2019 dne 27.06.2019
26. 06. 2019 Praktický lékař pro děti a dorost ve Vladislavi – DOVOLENÁ 04.07., 12.07., 05.08., 09.08. až 16.08.2019
12. 06. 2019 Praktický lékař pro děti a dorost ve Vladislavi – PORADNA ODPADÁ 12.06.2019 + NEORDINUJE 14.06.2019
12. 06. 2019 Služby LPS stomatologické – červenec 2019
08. 06. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2019
04. 06. 2019 Prodej chovných kuřic – Kuřice s.r.o. Miřetín (Dovoz zdarma po celé ČR.)
01. 06. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
01. 06. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
31. 05. 2019 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2019
31. 05. 2019 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
31. 05. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2019 dne 30.05.2019
28. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24.05. a 25.05.2019 – Smrk
24. 05. 2019 Služby LPS stomatologické – červen 2019
13. 05. 2019 Prodej chovných kuřic a rozkrmených krůt – Drůbež Novák HB s.r.o., Mírovka (22.05.2019)
08. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
07. 05. 2019 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
06. 05. 2019 Prodej chovných kuřic a rozkrmených krůt – Drůbež Novák HB s.r.o., Mírovka (13.05.2019)
03. 05. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2019
03. 05. 2019 Provozní řád víceúčelového hřiště
30. 04. 2019 Mezinárodní cvičení DARK BLADE 2019 – 22. základna vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (09.05. – 03.06.2019)
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitých věcí od roku 2019
26. 04. 2019 Finanční úřad pro Kraj Vysočina – Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina – Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2019
16. 04. 2019 Oznámení o zveřejnění rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu, rozpočtového provizoria a rozpočtových opatření „Svazku obcí pro komunální služby“
16. 04. 2019 Služby LPS stomatologické – květen 2019
16. 04. 2019 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o., Mírovka (25.04.2019)
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. – 25.05.2019
05. 04. 2019 Konkurzní a výběrové řízení – Obec Studenec

XML