« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2020
\\l 93
<br> ' %:
<br> T a? )%
<br> O
<br> eden ěk “%
<br> ZPRÁVA
<br> o výsledcích přezkoumání hospodaření
<br> Svazku obcí pro komunální služby
<br> za rok 2020
<br> Zprávu předkládá: Ing.XXXXXX XXXXX
<br> auditor č.oprávnění XXXX
<br> Tato zpráva obsahuje 11 stránek a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních,z nichž dvě obdrží ředitel Svazku a jedno si ponechá auditor <.>
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Přezkoumání hospodaření Svazku obcí za rok 2020 bylo provedeno na základě smlouvy ve smyslu 5 53 zákona č.128/20008b <.>,o obcích V platném znění,zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech,auditorského standardu č.52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky a podle ustanovení 510 zák.č.420/2004Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> Název právnické osoby: SVAZEK OBCÍ PRO KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
<br> Sídlo: Hrotovická 232,674 01 Třebíč IČ: 474 38 541
<br> Právní forma: zájmové sdružení obcí Příjemce zprávy: ředitel Svazku XXXXX XXXXXX
<br> Období,za které bylo přezkoumání provedeno: X.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXX XXXXX auditor č.oprávnění XXXX
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Svazku:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zák.č.420/2004Sb <.>,ustanovením 52 písm.b) zák.č.93/2009Sb <.>,o auditorech ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: kancelář Svazku
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo 12.1.2021,13.1.2021,4.2.2021,5.2.2021
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> - Zahájení dne 12.1.2021 oznámení rozsahu dokumentace k přezkoumání Svazku
<br> - Ukončení přezkoumání 5.února 2021 prověření korektnosti sestavení účetní závěrky a výkazu Fin 2- 12,vyhodnocení výsledků testů věcné správnosti Svazku <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ A JEHO OBSAH
<br> V souladu s © 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,O pře...

Načteno

edesky.cz/d/4617705


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz