« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Inventarizační zápis „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizační zápis „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2020
HORÁCKO – ekologický region,Budišov č.p.110,675 03
<br> IČO 687 31 990
<br>
<br>
<br>
INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
<br>
<br> Přítomni: p.XXXXXXX XXXXX – předseda komise
<br> p.XXXXXXX XXXXXX – člen komise
<br> p.XXXXXXX XXX – člen komise
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX – účetní
<br>
<br>
<br> X.Inventarizace pokladny a KZ pokladny – účet 261
Konečný zůstatek pokladny k 31.12.2020 činí 170,-- Kč <.>
<br>
<br>
<br> 2.Inventarizace zůstatku účtů – účet 231 – příloha č.1
Horácko – ekologický region má tři účty :
<br> - dva účty zřízené u FIO BANKY <.>
<br> - účet č.2700388885 / 2010 u FIO banky,jehož konečný zůstatek k 31.12.2020 činí
1.989.930,27 Kč <.>
<br> - účet č.2500499185 / 2010 u FIO banky,zřízený z důvodu projektů,jehož konečný
zůstatek k 31.12.2020 činí 25.900,-- Kč <.>
<br> - Účet č.94-15416711 / 0710 u ČNB,jehož konečný zůstatek k 31.12.2020 činí
558,99 Kč <.>
<br>
<br>
<br> 3.Inventarizace účtu 018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – příloha č.2
Celkový zůstatek účtu 018 činí k 31.12.2020 34.636,- Kč <.>
<br> Jedná se o mapovou licenci <.>
<br>
<br>
<br> 4.Inventarizace účtu 021 - Stavby – příloha č.3
Zůstatek účtu 021 Stavby činí k 31.12.2020 1.877.970,-- Kč
<br> Do staveb je zahrnuto
<br>
<br> - Budova IC KRAMOLÍN - pořizovací cena 1.627.970,-- Kč
<br> - odpisy rok 2013-2017 - 131.867,-- Kč
<br> - odpisy rok 2018 - 32.885,-- Kč
<br> - odpisy rok 2019 - 32.885,-- Kč
<br> - odpisy rok 2020 - 32.885,-- Kč
<br> Zůstatková hodnota k 31.12.2020 činí 1.397.448,-- Kč
<br>
<br>
<br> Optický kabel Nárameč – pořizovací cena 130.000,-- Kč
<br> - odpisy rok 2020 - 1.820,-- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.2020 činí 128.180,-- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Optický kabel Vlčatín – pořizovací cena 120.000,-- Kč
<br> - odpisy rok 2020 - 1.680,-- Kč
Zůstatková hodnota k 31.12.2020 činí 118.320,-- Kč
<br>
<br> Zůstatek na účtu 081 – Oprávky ke stavbám činí k 31.12.2020 částku 234.022,-- Kč <.>
<br>
<br>
<br> 5.Inventarizace účtu 028 - Drobný DHM – příloha č.4
Zůstatek účtu 028 Drobný dlouh...

Načteno

edesky.cz/d/4630481


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz