« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2021
—?-:'_.<.>
<br> NÁVRH ROZPOČTU na r.2021
<br> ext:
<br> EWT“
<br> Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
<br> 0000 4116 2 468,06 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci,648 870,00 648 870,00 646 180,00.645 155,00 0000 4152 Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob 42 095,31 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 11 378 640,16 kmen Bez ODPA ] 648 370,001 548 870,001 646 180,00j 12 058 358,53I 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 27,75 1 000,00 [6310 Obecné p my a výdaje : finančních operací ] 1 000,00! 1 000,00! 27,751 1 000,00| 6330 4131 Převody z vl.fondů hospodářské činnosti 13 551 380,00 18 408 330,00 17 670 170,00 12 000 000,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 10 000,00 10 000,00 0,00 ' 40 000,00
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
<br> 13 561 380,00
<br> „Ji <.>,<.> :? _Fí'i 's-fe-h
<br> 12 040 000,00
<br> investiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím 0,00
<br> 58 000,00
<br> 3522 6359 58 000,00 0,00 lízz Ostatní nemocnice | 0,001 53 000,00I sa 000,00I 0,00! 3722 5011 Platy zaměstv pr.poměru vyjma zaměst.na si.cestě 1 596 500,00 1 628 500,00 1 627 693,00 1 700 000,00 3722 * 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.416 100,00 422 100,00 421 588,00 425 000,00 3722 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 148 500,00 153 500,00 152 993,00 153 000,00 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 100,00 7 100,00 7 047,00 8 000,00 3722 5136 Knihy,učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 1 660,00 2 000,00 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 30 000,00 13 568,00 15 000,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n.50 000,00 50 000,00 22 484,81 50 000,00 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 42 000,00 42 000,00 30 033,68 35 000,00 3722 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 253,00 1 000,00 3722 5162 Služby elektronických komunikací 10 000,00 10 000,00 8 211,30 10 000,00 3722 5163 Slu...

Načteno

edesky.cz/d/4617707


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz