« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2021
1
<br> Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č.3/2021 ze dne 27.04.2021
<br> Zastupitelstvo obce Smrk na svém zasedání dne 27.04.2021:
1.Schválilo program zasedání <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
2.Schválilo „Závěrečný účet obce Smrk za rok 2020“,včetně „Zprávy o výsledku
<br> přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2020“,bez výhrad <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválilo „Účetní závěrku obce Smrk k 31.12.2020“ <.>
Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Schválilo „Smlouvu č.1190900625 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
<br> prostředí České republiky“ mezi OBCÍ SMRK a Státním fondem životního prostředí
České republiky,Kaplanova 1931/1,Chodov,148 00 Praha 11,IČ: 00020729 <.>
<br> Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
5.Schválilo „Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
<br> s omezujícími podmínkami č.ÚZSVM/BJI/790/2021-BJIM“ mezi OBCÍ SMRK a Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město <,>
128 00 Praha 2,IČ: 69797111 <.>
<br> Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
6.Schválilo „Smlouvu č.74410013 o podmínkách provádění stavebních prací v silničním
<br> pozemku a tělese užívání silniční stavby“ mezi OBCÍ SMRK a Krajskou správou
a údržbou silnic Vysočiny,příspěvková organizace,Kosovská 1122/16,Jihlava <,>
IČ: 00090450 <.>
<br> Pro: 5
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Neschválilo „Žádost o finanční příspěvek na provoz ve výši 3.000 Kč“ spolku Linka
<br> bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Bohnice,181 00 Praha 8,IČ: 61383198 <.>
Pro: 0
Proti: 4
Zdržel se: 1
8.Schválilo směnu následujících pozemků mezi OBCÍ SMRK a Ing.Ladislavem Jaskulou <,>
<br> Smrk 80,675 01 Vladislav:
OBEC SMRK:
<br>  240/3 – lesní pozemek,o výměře 9 972 m2;
<br>  240/5 – trvalý travní porost,o výměře 1 422 m2;
<br>  240/11 – trvalý travní porost,o výměře 189 m2;
<br>  celkem 11 583 m2;
vše v katastrálním území Smrk na Moravě;
Ing.Ladislav Jaskula:
<br>  363/3 – lesní pozemek,o výměře 6 931 m2;
<br>  352/3 – lesní pozemek,o výměře 3 192 m2;
<br>  276/13 – o...

Načteno

edesky.cz/d/4612049


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz