« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020
Jednotné odběratelské porovnání ceny Smrk
1.Příjemce vodného a stočného
<br> Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Smrk
Sídlo: Smrk 30
<br> 67501 Smrk
Identifikační číslo: 00378623
Statutární orgán:
<br> 2.Provozovatel uvedený v povolení k provozování
Právnická osoba není plátce DPH
Obchodní společnost Obec Smrk
Sídlo: Smrk 30
<br> 67501 Smrk
Identifikační číslo: 00378623
Statutární orgán:
<br> 3.Vlastník
Právnická osoba
Obchodní společnost Obec Smrk
Sídlo: Smrk 30
<br> 67501 Smrk
Identifikační číslo: 00378623
Statutární orgán:
<br> 4.IČPE související s cenou dle povolení k provozování
6113-751227-00378623-1/1-00378623
6113-751227-00378623-1/2-00378623
6113-751227-00378623-2/1-00378623
<br>
<br> Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné
za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce
<br> Za kalendářní rok 2020 Příjemce vodného a stočného: Obec Smrk (IČO 00378623)
Tabulka č.1Jednotné odběratelské porovnání ceny Smrk
<br> Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
<br> Řádek
Nákladové položky Měrná
<br> jedn <.>
Voda pitná Voda odpadní
<br> Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1.Materiál mil.Kč 0.343489 0.343489 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0.012654 0.012654 0.000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0.044109 0.044109 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0.286726 0.286726 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.Energie mil.Kč 0.026079 0.026079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0.026079 0.026079 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2.2 - ostatní energie (plyn,pevná a kapalná) mil.Kč 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz