« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2021 dne 27.04.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2021 dne 27.04.2021
OBEC SMRK
Smrk 30
<br> 675 01 Vladislav
IČ: 00378623
<br>
<br>
<br> Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č.3/2021
dne 27.04.2021 v 18:00 v kanceláři Obecního úřadu Smrk
<br>
Program:
1.Zahájení
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Závěrečný účet obce Smrk za rok 2020,včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
<br> hospodaření obce Smrk za rok 2020
4.Účetní závěrka obce Smrk k 31.12.2020
5.Smlouva č.1190900625 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
<br> České republiky mezi OBCÍ SMRK a Státním fondem životního prostředí České
republiky,Kaplanova 1931/1,Chodov,148 00 Praha 11,IČ: 00020729
<br> 6.Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími
podmínkami č.ÚZSVM/BJI/790/2021-BJIM mezi OBCÍ SMRK a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových,Rašínovo nábřeží 390/42,Nové Město <,>
128 00 Praha 2,IČ: 69797111
<br> 7.Smlouva č.74410013 o podmínkách provádění stavebních prací v silničním pozemku
a tělese užívání silniční stavby mezi OBCÍ SMRK a Krajskou správou a údržbou silnic
Vysočiny,příspěvková organizace,Kosovská 1122/16,Jihlava,IČ: 00090450
<br> 8.Žádost spolku Linka bezpečí,z.s <.>,Ústavní 95,Bohnice,181 00 Praha 8,IČ: 61383198 <,>
o finanční příspěvek
<br> 9.Návrh na směnu pozemků mezi OBCÍ SMRK a Ing.Ladislavem Jaskulou,Smrk 80 <,>
675 01 Vladislav
<br> 10.Protokol o zkouškách vzorku vody
11.Různé
12.Závěr

Načteno

edesky.cz/d/4612047

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz