« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2020
ZPRÁVA
<br> o výsledcích přezkoumání hospodaření
<br> Sdružení právnických osob HORÁCKO ekologický mikroregion
<br> za rok 2020
<br> Zprávu předkládá: Ing.Zdeněk.laroš auditor č.oprávněni MT?
<br> Tato zpráva obsahuje 11 stránek a byla vyhotovena ve 3 vyhotoveních.: nichž dvě obdrží přodaedkyně sdružení a jedno si ponechá auditor <.>
<br> |.věno acer-ni: INFORMACE
<br> Přezkoumání hospodaření sdružení právnických osob za rok ZDZU bylo provedeno na základě smlouvy ve smyslu 5 53 zákona ě.lZSIZDÚDSb <.>,o obcích v platném znění,zák.č.PB!2DDPSb <.>,o auditorech,auditorského standardu 35.52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů Česke republiiq,r & podle ustanovení šití zák.č.42Df2l1íů4$b„ o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> Název právnické osoby: SDRUŽENÍ PRáleCKÝCH osoc HDRÁCKD EKDLDGECKÝ MIKRÚREGIDN
<br> Sídlo: Budišov č.seo PSČ 575 na
<br> IČ: es za 19 co
<br> Právní forma: dobrovolný svazek obcí
<br> Příjemce zprávy: předsedkyně sdružení Ing.Ludmila Jel inková
<br> Období,za kterě bylo přezkoumání provedeno: l.l+ 2D2ů — 31.12.3120
<br> Přezkoumání provedl: Ing.XXXXXX XXXXX auditor ě.oprávnění XXX?
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření Sdružení právnických osob HURÁCKÚ ekologického mikroregionu:
<br> Auditor provedl přezkoumání hospodaření v souladu s ustanovením s 4 odst.7 zák.č.42ůř2ů04Sb <.>,ustanovením 52 písm.b] zák.č.93f2ílí198b <.>,o auditorech ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Misto provedení přezkou mání: kancelář auditora
<br> Období,ve kterěm bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Přezkoumání hospodaření proběhlo 2D.února 3.12! a a.března 211121
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření:
<br> - Zahájení dne 12.2.21121 oznámení rozsahu dokumentace k přezkoumání - Ukončení přezkoumání 9.března 2021 prověření korektnosti sestavení účetní závěrky a výkazu Fin 2-12,vyhodnocení výsledků testů věcně správnosti Sdružení právnických osob HÚRÁC...

Načteno

edesky.cz/d/4630482


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz