Obec Smrk

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obec-smrk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SMRK
Smrk 30
675 01 Smrk

Datová schránka: incbwce
E-mail: smrk@obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2023 OPTIKA Leona Matoušková – NOVĚ OTEVŘENO VE VLADISLAVI
17. 03. 2023 Veřejná vyhláška Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina – Oznámení o zahájení územního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby: I/23 Vladislav, obchvat
17. 03. 2023 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
14. 03. 2023 Pozvánka na valnou hromadu „Horácko – ekologického mikroregionu“ (31.03.2023)
14. 03. 2023 Návrh rozpočtu „Horácko – ekologického mikroregionu“ na rok 2023
14. 03. 2023 Pravidla rozpočtového provizoria „Horácko – ekologického mikroregionu“ na rok 2024
14. 03. 2023 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2022
10. 03. 2023 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
04. 03. 2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2023
28. 02. 2023 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.02.2023
28. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Hostákov (17.03.2023)
27. 02. 2023 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (16.03.2023)
24. 02. 2023 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2023
23. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu Honebního společenstva Smrk
22. 02. 2023 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2023
22. 02. 2023 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
22. 02. 2023 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2023 dne 21.02.2023
21. 02. 2023 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na roky 2023 – 2028
21. 02. 2023 Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2023
21. 02. 2023 Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2022
21. 02. 2023 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2022
14. 02. 2023 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
11. 02. 2023 Pozvánka na valnou hromadu „Horácko – ekologického mikroregionu“ (25.03.2022)
11. 02. 2023 Návrh rozpočtu „Horácko – ekologického mikroregionu“ na rok 2022
11. 02. 2023 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu „Horácko – ekologického mikroregionu“ na roky 2022– 2025
11. 02. 2023 Pravidla rozpočtového provizoria „Horácko – ekologického mikroregionu“ na rok 2022
11. 02. 2023 Pravidla rozpočtového provizoria „Horácko – ekologického mikroregionu“ na rok 2023
11. 02. 2023 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2021
28. 01. 2023 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
28. 01. 2023 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2023 dne 24.01.2023
27. 01. 2023 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2023
25. 01. 2023 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 1/2023
19. 01. 2023 1. DRŮBEŽÍ ZÁSILKOVÁ SLUŽBA AŽ DO DOMU – GALLUS EXTRA, s.r.o.
17. 01. 2023 Oznámení o době a místě konání druhého kola volby prezidenta České republiky
15. 01. 2023 Výsledky I. kola volby prezidenta České republiky konané ve dnech 13.01. a 14.01.2023 – Smrk
06. 01. 2023 Veřejná vyhláška Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Kraje Vysočina – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
03. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění rozpočtu obce Smrk na rok 2023
03. 01. 2023 Oznámení o zveřejnění střednědobého výhledu rozpočtu obce Smrk na roky 2024 – 2027
29. 12. 2022 Informace o umístění volebního stanoviště pro volbu prezidenta republiky v Třebíči pro voliče, kteří jsou v karanténě nebo izolaci
29. 12. 2022 Návrh rozpočtu obce Smrk na rok 2023
29. 12. 2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Smrk na roky 2024 – 2027
26. 12. 2022 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky
24. 12. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 7/2022
24. 12. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
24. 12. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 7/2022 dne 22.12.2022
22. 12. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – 23.12.2022 SE NEORDINUJE (23.12.2022)
17. 12. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
15. 12. 2022 Pozvánka na 1. zasedání členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
08. 12. 2022 Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina – Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016–2025 s výhledem do roku 2035“
08. 12. 2022 Návrh rozpočtu obce Smrk na rok 2023

XML