Obec Smrk

Město, městys, obec, MČ
Okres Třebíč

http://obec-smrk.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC SMRK
Smrk 30
675 01 Smrk

Datová schránka: incbwce
E-mail: smrk@obce.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 08. 2022 Varování Policie ČR – prodej zboží na bazarových portálech
10. 08. 2022 Prodej slepiček nosného typu – SVOBODA Lučice (15.08.2022)
06. 08. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2022 dne 12.07.2022
03. 08. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 4/2022
02. 08. 2022 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. – 24.09.2022
02. 08. 2022 Mobilní pošta – pilotní projekt od 10.08.2022 do 27.09.2022
23. 07. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
22. 07. 2022 Očkování 4. dávek proti onemocnění COVID-19 (bez registrace) – Nemocnice Třebíč (03.08.2022)
19. 07. 2022 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina – Oznámení o vyložení návrhu změn mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) pro katastrální území Smrk na Moravě
18. 07. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – DOVOLENÁ (18.07. až 29.07.2022)
02. 07. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
02. 07. 2022 Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
02. 07. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
01. 07. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ (04.07.2022)
11. 06. 2022 Veřejná vyhláška oddělení Úřad územního plánování Odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Třebíč – návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Smrk
11. 06. 2022 Čerpací stanice UNICORN přijme obsluhu na HPP
08. 06. 2022 Náborová kampaň Policie ČR – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
03. 06. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 4/2022
02. 06. 2022 Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Smrk pro volební období 2022 – 2026
01. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu obce Smrk za rok 2021
01. 06. 2022 Závěrečný účet obce Smrk za rok 2021
01. 06. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2022
01. 06. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
01. 06. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 3/2022 dne 31.05.2022
29. 05. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ 10.06.2022
12. 05. 2022 Záměr pronájmu rybníka Přibyl
10. 05. 2022 Návrh Závěrečného účtu obce Smrk za rok 2021
10. 05. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smrk za rok 2021
02. 05. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2022
26. 04. 2022 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2022 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Kraj Vysočina – Oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k platbě daně z nemovitých věcí na rok 2022
20. 04. 2022 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, schváleného střednědobého výhledu rozpočtu, schváleného závěrečného účtu, schválených rozpočtových opatření a rozpočtového provizoria „Svazku obcí pro komunální služby“
13. 04. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
11. 04. 2022 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (22.04.2022)
08. 04. 2022 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
30. 03. 2022 Usnesení Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022
30. 03. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
30. 03. 2022 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Smrk č. 2/2022 dne 29.03.2022
17. 03. 2022 Informace o konání příštího zasedání Zastupitelstva obce Smrk
15. 03. 2022 Pověření Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina ke vstupu a vjezdu na pozemky v rámci aktualizace BPEJ v katastrálním území Smrk na Moravě
14. 03. 2022 Praktická lékařka pro dospělé ve Vladislavi – OZNÁMENÍ (15.03.2022)
14. 03. 2022 Základní škola a mateřská škola Vladislav – Zápis dětí do 1. ročníku základní školy
10. 03. 2022 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na roky 2023 – 2027
10. 03. 2022 Návrh rozpočtu „Svazku obcí pro komunální služby“ na rok 2022
10. 03. 2022 Návrh závěrečného účtu „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2021
10. 03. 2022 Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření „Svazku obcí pro komunální služby“ za rok 2021
10. 03. 2022 Oznámení Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina o zahájení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Smrk na Moravě
07. 03. 2022 Prodej chovných kuřic – Drůbež Novák HB s.r.o. (18.03.2022)
06. 03. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 2/2022
03. 03. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků ke dni 01.02.2022

XML