« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Závěrečný účet „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet „Horácko – ekologického mikroregionu“ za rok 2020
HORÁCKO – ekologický mikroregion,675 03 Budišov
<br> IČO 68731990
<br>
<br> Zpráva o hospodaření
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET
<br>
<br>
<br> V roce 2020 činily celkové příjmy 1.205.267,50 Kč <.>
Z toho :
<br> - neinvestiční příspěvky od obcí 184.314,50 Kč
<br> - příjmy z poskytování služeb a výrobků 47.196,-- Kč
<br> - ostatní příjmy z vlastní činnosti 133.757,-- Kč
<br> - přijaté neinvestiční dary 840.000,-- Kč
<br>
<br>
<br> Celkové výdaje v r.2020 činily 1.176.715,21 Kč
<br>
Z toho :
<br> - ostatní osobní výdaje 72.850,-- Kč
<br> - nákup jiného materiálu 98.537,40 Kč
<br> - vodné na IC Kramolín 1.666,--Kč
<br> - elektrická energie na IC Kramolín 52.351,-- Kč
<br> - poštovní služby 1.049,-- Kč
<br> - služby elektronických komunikací 30.734,-- Kč
<br> - poradenské a právní služby 24.200,-- Kč
<br> - služby školení a vzdělávání 40.850,-- Kč
<br> - služby zpracování XXX a inform.a komunikační technologie XX.XXX,31 Kč
<br> - ostatní služby 43.047,-- Kč
<br> - pohoštění 6.300,-- Kč
<br> - věcné dary 2.220,-- Kč
<br> - neinvestiční transfery obcím 720.194,50 Kč
<br> - platby daní a poplatků 8.191,-- Kč
<br> - poplatky bance 120,-- Kč
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracovala: XXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
<br> V Budišově dne XX.X.2021

Načteno

edesky.cz/d/4630483


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz