« Najít podobné dokumenty

Obec Smrk - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smrk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 3/2021
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 1882/57,586 01 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 29.4.2021
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.03/2021,které se bude konat dne 11.5.2021
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.02/2021
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje
<br> Vysočina pro rok 2021
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení jednotky požární ochrany
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - žádost Města Velká Bíteš
<br> o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky
7.FOND VYSOČINY – poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK
<br> POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2021 – rozpočtové opatření
8.FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu PREVENCE
<br> KRIMINALITY 2021 - rozpočtové opatření
9.FOND VYSOČINY – návrh na neposkytnutí dotace z programu PODPORA
<br> ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ PÉČE 2021
10.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Třebíč <,>
<br> příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém Nemocnice
Třebíč“
<br> 11.Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek pro Zdravotnickou
záchrannou službu Kraje Vysočina,příspěvkovou organizaci
<br> 12.Rozpočtové opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Jihlava,příspěvkové
organizace poskytnuté na úhradu výdajů spojených s realizací projektu „Modernizace
a obnova přístrojového vybavení onkogynekologické péče Nemocnice Jihlava“
<br> 13.Projektové zám...

Načteno

edesky.cz/d/4614782

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smrk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz