Obec Lhota (Praha-východ)

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://lhotanadlabem.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lhota
Boleslavská 47
277 14 Lhota

Datová schránka: n9paryn
E-mail: obeclhota@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2018 Zápis č. 1/2017
14. 02. 2018 Zápis č. 12/2016
14. 02. 2018 Zápis č. 11/2016
14. 02. 2018 Zápis č. 10/2016
14. 02. 2018 Zápis č. 9/2016
14. 02. 2018 Zápis č. 8/2016
14. 02. 2018 Zápis č. 7/2016
14. 02. 2018 Zápis č. 6/16
14. 02. 2018 Zápis č. 5/16
14. 02. 2018 Zápis č. 4/16
14. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 1
14. 02. 2018 Schválený rozpočet obce Lhota na rok 2017
14. 02. 2018 Schválený závěrečný účet obce Lhota za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
10. 02. 2018 Česká telekomunikační infrastruktura - Cetin - vyžádejte si zdarma - vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí
10. 02. 2018 Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny
10. 02. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o vystavení návrhu územního plánu Lhota k veřejnému nahlédnutí
10. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění v souladu s § 2 odst. 1 a § 11 odst. 4 a § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 02. 2018 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. + odpověď č. j. 54/17
10. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 4/2017
10. 02. 2018 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. + odpověď č. j. 51/17
10. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění v souladu s § 2 odst. 1 a § 11 odst. 4 a § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2017
10. 02. 2018 Schválený Střednědobý výhled rozpočtu
10. 02. 2018 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. + odpověď č. j. 47/17
10. 02. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 a Závěrečný účet za rok 2016
10. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2017
10. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 5/2017
10. 02. 2018 Upozornění k odstanění a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 02. 2018 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník aktualizace dat k 1. 8. 2017
10. 02. 2018 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. + odpověď č. j. 56/17
10. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
10. 02. 2018 Nábor středočeské Policie ČR
10. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka oddělení dotací a veřejných zakázek Odboru investic a správy majetku MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se zaměřením na administraci veřejných zakázek
10. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka úseku ochrany ZPF oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
10. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
10. 02. 2018 Svazek obcí Cecemísko - oznámení
10. 02. 2018 Oznámení o zveřejnění v souladu s § 2 odst. 1 a § 11 odst. 4 a § 16 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. 02. 2018 Střednědobý výhled obce Lhota na roky 2018, 2019
10. 02. 2018 Rozpočet obce Lhota na rok 2018
10. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 6/2017

XML