« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Veřejná vyhláška - OOP - rekonstrukce komunikace - průtah obcí Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vv dřísy uzávěra.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1,2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-30513/2020-MASPE
<br>
SEDOZ DZ s.r.o.IČ 24218537
Primátorská 296
180 00 PRAHA 8
<br>
Naše sp.zn.: OD-6774/2020-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 19.03.2020
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,pracoviště XXXXX XXXXXXXX <,>
jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle ust <.>
§ 124 odst.6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> na základě žádosti podané dne 16.03.2020 společností Konstrukce a dopravní stavby s.r.o.<,>
IČ: 28447085 se sídlem Zbraslavice 2,285 21 Kutná Hora zastoupenou na základě plné moci
společností SEDOZ DZ s.r.o <.>,IČ: 24218537 se sídlem Primátorská 296/38,180 00 Praha 8 -
Libeň (dále jen „žadatel“),podle ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) rozhodl podle ust.§ 77 zákona o silničním
provozu
<br> o stanovení přechodné úpravy silničního provozu
<br> na silnicích č.III/10158,III/24424,II/244,II/331,III/24417 a III/24419,přesné určení dle
DIO z důvodu provádění stavebních prací – oprava povrchu komunikace III/10158 v obci
Dřísy spočívající v umístění dopravního značení a zařízení v rozsahu dle předloženého a
odsouhlaseného DIO Policie ČR DI XXXXX XXXXXXXX č.j.KRPS-XXXXX/ČJ-XXXX-XXXXXX-KOM ze
dne XX.03.2020 a Policie ČR DI Mělník č.j.KRPS-723-79/ČJ-2020-010606 ze dne 17.03....
návrh DIO Dřísy.pdf
NÁVRH
dopravně inženýrského opatření
<br> (DIO)
<br> Při umístění dopravního značení musí
být dodrženy podmínky dané
<br> v TP66 - OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH III.VYDÁNÍ <,>
<br> zák.č.361/2000 Sb.v platném znění
a zák.č.13/1997 Sb.v platném znění <.>
<br> Dřísy - oprava povrchu komunikace III/10158

Načteno

edesky.cz/d/3701726

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz