« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Základní škola a Mateřská škola Dřísy - Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis k povinné školní docházce - ZŠ Dřísy 20-21.pdf
Základní škola a Mateřská škola Dřísy
<br> se sídlem ve Dřísech,Hlavní 89,277 14 Dřísy; příspěvková organizace; IČO 65 60 19 39,tel.: 326 971119
<br> Ředitelka základní školy vyhlašuje zápis do 1.třídy pro školní rok 2020 - 2021 v termínu od 6.do 17.dubna 2020.Vzhledem k současné situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí ve škole <.>
<br> Průběh zápisu:
<br> 1.při'Límání žádostí o přijetí k povinné školní docházce
<br> Termín: od pondělí 6.dubna 2020 do pátku 17.dubna 2020
<br> Žádosti jsou přijímány:
<br> - elektronicky vlastnoručně podepsaná a naskenovaná žádost nebo s uznávaným elektronický podpisem na reditclkagtbzsdrisycz
<br> - poštou na adresu
<br> Základní škola a Mateřská škola Dřísy,příspěvková organizace
<br> Hlavní 89,277 14 Dřísy
<br> - do datové schránky školy stmc43
<br> 2.věk dítěte
<br> 6 let k 31.8.2020
<br> děti narozené od 1.září 2013 do 31.8.2014
<br> děti s odkladem povinné školní docházky z loňského školního roku
<br> 5 letk 31.8.2020
<br> pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé,může být přijato,pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
<br> dosáhne-li věku 6 let od 1.9.do 31.12.2020 — zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení (PPP,SPC)
<br> dosáhne-li věku 6 let od 1.1.do 30.6.2021 — zákonný zástupce doloží vyjádření školského poradenského zařízení + odborného lékaře
<br> 3.organizace zápisu: Zákonný zástupce dítěte vyplní a podá některým z výše uvedených způsobů Zádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce.Formulář žádosti naleznete níže <.>
<br> Zastupuje-li dítě jiná osoba,než jeho zákonný zástupce,doloží své oprávnění dítě zastupovat.Skola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem <.>
<br> 4.vvdání rozhodnutí o přijetí nebo nepřiietí k povinné školní docházce
<br> Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30.dubna 2020 <.>
<br> Na webových stránkách školy,ve vývěsní skříňce školy,na obecním úřadě ve Dřísech a na vstup...
http://www.zsdrisy.cz/a/aktuality-skoly/zapisdo1rocnikuzs
Zápis do 1.ročníku ZŠ - Základní škola a Mateřská škola DřísyZápis do 1.ročníku ZŠ
přidáno: 31.3.2020 1:34,autor: XXXXXX XXXXXXX   [ aktualizováno XX.X.XXXX X:XX ]
1.přijímání žádostí o přijetí k povinné školní docházce
Termín:  od pondělí 6.dubna 2020  do  pátku 17.dubna 2020              
Žádosti jsou přijímány:
                        elektronický podpisem na  reditelka@zsdrisy.cz    
 Hlavní 89, 277 14 Dřísy
- do datové schránky školy     5zsmc43
 
 
5 let k 31.8.2020
pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesné vyspělé,může být přijato,pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:
 
3.organizace zápisu:
                                                          
Zastupuje-li dítě jiná osoba,než jeho zákonný zástupce,doloží své oprávnění dítě zastupovat.                                                                                                                  
 
4.vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k povinné školní docházce
 Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 30.dubna 2020 <.>
Na webových stránkách školy,ve vývěsní skříňce školy,na obecním úřadě ve Dřísech a na vstupních dveřích do budovy ZŠ bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých dětí. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání,za oznámená <.>
  
 
 
 
 
6.odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst.4,zákona 561/2004 Sb <.>,odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok,pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,v němž dítě dovrší osmý rok věku <.>
Formulář žádosti o odklad povinné školní docházky je ke stažení níže <.>
 
 
 
V případě nejasností volejte na ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz