« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 12. 3. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného ve 12.3...pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> IČO: 00237001,TEL.326 971 007,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br>
Datum vyvěšení: 02.03.2020
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 02.03.2020
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného ve čtvrtek 12.03.2020 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola zápisu z minulého jednání
5.Rozpočtové opatření č.1/2020
6.MAS Vyhlídky – začlenění od působnosti pro následující období
7.Záměr prodeje pozemku p.č.269/46 o výměře 5m2
8.Smlouva o poskytování pečovatelské služby – Pečovatelská služba města
Brandýs n/L.– St.Boleslav
9.Smlouva o poskytování obědů a odpoledních svačin Základní školou a
Mateřskou školou Dřísy – pro dětskou skupinu
10.Smlouva o poskytnutí finančního daru pro SDH Lhota - Jezero Lhota
11.Dotace
12.Žádosti
13.Diskuse a závěr
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX
starostka obce Lhota

Načteno

edesky.cz/d/3627819

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz