« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Opatření obecné povahy - ochrana hranic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

op
Příloha
usnesení vlády
ze dne 23.dubna 2020 č.444
<br>
<br>
<br>
<br> Opatření obecné povahy
<br>
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst.1
zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně
souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28
odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví
kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen
„Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
I <.>
<br> prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15.března 2020 ve znění opatření
obecné povahy vlády ze dne 16.března 2020 a ve znění opatření obecné povahy
vlády ze dne 1.dubna 2020 (dále jen opatření) do 14.května 2020 23:59 <,>
<br>
II <.>
<br> mění opatření takto:
a) v části 1 bodu II.přílohy opatření se doplňují slova „Vojtanov –
<br> Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24“ <,>
b) v části 2 bodu II.přílohy opatření se vypouští slova „Vojtanov –
<br> Schönberg XXI/22/23 - XXI/22/24“ <.>
<br>
III <.>
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti okamžikem vyvěšení a pozbývá
platnosti 14.května 2020 23:59 <.>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> V souvislosti s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem
SARS-CoV-2 byla příslušnými orgány identifikována závažná hrozba pro veřejný
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky.S ohledem na tuto skutečnost byla
shledána jakožto součást nezbytných opatření potřeba neprodleně znovu zavést
ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl.28 odst.1 Schengenského
hraničního kodexu.Dne 12.března 2020 proto vydalo Ministerstvo vnitra
v návaznosti na rozhodnutí vlády mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení
ochrany vnitřních hranic České republiky ...

Načteno

edesky.cz/d/3805283

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz