« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Svazek obcí Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svazek obcí Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2019.
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Cecemínsko
<br> 31.12.2019Sestavený ke dni
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> Údaje o organizaci
<br> Název
Adresa
<br> IČO
Právní forma
<br> Cecemínsko
Poštovní 12
277 14 Dřísy
<br> 71199845
Dobrovolný svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
<br> Telefon 606651553
E-mail ou.drisy@seznam.cz
<br> Plnění rozpočtu dle tříd 1
<br> Plnění rozpočtu podrobného 4
<br> Příjmy a výdaje dle účelových znaků 5
<br> Porovnání příjmů a výdajů dle tříd 6
<br> Porovnání plnění sdílených daní 7
<br> Porovnání běžných a kapitálových výdajů 8
<br> Porovnání příjmů a výdajů 9
<br> Porovnání běžných příjmů,výdajů a saldo provozního přebytku 10
<br> Porovnání aktivních a pasivních účtů 11
<br> Porovnání nákladových a výnosových účtů 13
<br> Porovnání závazkových a pohledávkových účtů 15
<br> Majetek 17
<br> Měsíční stav finančních prostředků 18
<br> Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 19
<br> Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně 20
<br> Zpráva a výsledku přezkoumání hospodaření 21
<br>
<br> Cecemínsko,IČO 71199845 KEO4 1.6.14 UR011
<br> Plnění rozpočtu dle tříd
<br> 12/2019Za období:
Bez návrhu rozpočtových změn
<br> Příjmy
<br> Skutečnost
Rozpočet
<br> schválený2Třída %NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet
upravený % Rozdíl
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 200,00 0,00 2 200,000,00 100,00 0,00
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 1 389 341,18 1 394 270,00 1 852 470,0099,65 75,00 463 128,82
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 118,96 1 000,00 1 000,00111,90 111,90 -118,96
<br> Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem: 99,81 463 009,8675,051 392 660,14 1 855 670,001 395 270,00
<br> 4Třída PŘIJATÉ TRANSFERY
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 214 200,00 126 775,00 214 200,00168,96 100,00 0,00
<br> 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 35 985 300,00 0,000,00 0,00 0,00
<br> 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu 28 320 491,33 0,00 28 320 491,000,00 100,00...

Načteno

edesky.cz/d/3797735

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz