« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Výzva k předkládání žádostí na obnovu kulturních památek 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

žádost o předkládání žádostí ORP památky.pdf
Městský úřad Brandýs nad Labem —$tará Boleslav Masarykovo náměstí 1,2 250 01 Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX
<br> vv'sz |< PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ o PŘÍSPĚVEK NA osnovu KULTURNÍCH PAMÁTEK
<br> Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) vyhlašuje pro rok 2020 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.Finanční podpora ztohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek,které se nachází mimo památkové rezervace a zóny,nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky.Dále popřípadě na obnovu movitých kulturních památek,které jsou pevně spojeny se stavbou — kulturní památkou,a dále na obnovu movitých kulturních památek,pokud se nejedná o restaurování <.>
<br> Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX je pro rok XXXX stanovena kvóta pro podporu obnovy kulturních památek 689 tis.Kč <.>
<br> Program bude realizován pouze vjednom kole,kde je uzávěrka příjmu žádostí stanovena na 28.února 2020 <.>
<br> Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách MK ČR:
<br> https“,!/www.mkcr.cz/podpora-obnow-kuIturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s- rozsirenou-pusobnosti-274.html
<br> Žádosti musí být ve výše uvedeném termínu zaslány nebo předány na adresu:
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem — XXXXX XXXXXXXX
<br> Odbor stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče
<br> Úsek památkové péče
<br> Masarykovo nám.1,2
<br> 250 01 Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX Městský úřad
<br> Brandýs nad Lab-en'rStará Boiesiav
<br> Gill)-or si.-uveě'mílm Jffřaciu <,>
<br> „zemního plamen-f:; a památkové péče.isek stavebního uiadu (2)
<br> XXXX XXXXXXXXXXX zástupkyně vedoucí odboru stavebního úřadu,územního plánování a památkové péče
<br> Administraci programu zajišt'uje a informace poskytuje Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX,tel.XXX XXX XXX,e-mail: jirina.paceltova©brandysko.cz

Načteno

edesky.cz/d/3556913

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz