« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 1/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpočtové opatření č. 1-2020.pdf
Obec Lhota
<br> KEO-W 1.11.341 /U006X
<br> Rozpočtové opatření č.1 l 2020
<br> zpracováno: 25.3.2020 strana: 1
<br> PŘUMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 4112 000 100 700,00 7 800,00 108 500,00 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.v Paragraf 0000 celkem: 100 700,00 7 800,00 108 500,00 * 2) 000000000 0000 3319 2321 000 0,00 5 000,00 5 000,00 Přijaté neinvestiční dary Paragraf 3319 celkem: 0,00 5 000,00 5 000,00 Ostatní záležitosti kultury * 3) 000000000 0000 6171 2322 000 0,00 15 376,00 15 376,00 Přijaté pojistné náhrady Paragraf 6171 celkem: 0,00 15 376,00 15 376,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 100 700,00 28 176,00 128 876,00 PŘÍJMY celkem 100 700,00 28 176,00 125 876,00 VYDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2142 5171 000 7 000,00 70 000,00 77 000,00 Opravy a udržování Paragraf 2142 celkem: 7 000,00 70 000,00 77 000,00 Ubytování a stravování * 5) 000000000 0000 2321 6121 000 20 523 600,00 -20 000 000,00 523 600,00 Budovy,XXXX a stavby X) XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXX X,00 20 000 000,00 20 000 000,00 Ostatní investiční transfery v Paragraf 2321 celkem: 20 523 600,00 0,00 20 523 600,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 7) 000000000 0000 5213 5139 000 0,00 100 000,00 100 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený Paragraf 5213 celkem: 0,00 100 000,00 100 000,00 Krizová opatření * 8) 000000000 0000 6171 5229 000 5 000,00 3 460,00 8 460,00 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.orga 9) 000000000 0000 6171 5329 000 16 000,00 -3 460,00 12 540,00 Ostneinvesttransfery veřejným rozpočtům územní ú Paragraf 6171 celkem: 21 000,00 0,00 21 000,00 Činnost místní správy * Org: 0000 celkem: 20 551 600,00 170 000,00 20 721 600,00 10) 000000000 1116 3115 5131 000 0,00 4 000,00 4 000,00 Potraviny 11) 000000000 1116 3115 5137 000 0,00 25 000,00 25 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 12) 000000000 1116 3115 5139 000 0,00 35 000,00 35 000,00 N...

Načteno

edesky.cz/d/3719296


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz