« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Krizové opatření - usnesení vlády č. 194 ze dne 12. 3. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb033-20-AK.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 33 Rozeslána dne 14.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 82.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 82
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 14.března 2020 č.211
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,označovaný jako SARS CoV-2,na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona
<br> Vláda
<br> I.zakazuje
<br> 1.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.maloobchodní
prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou těchto prodejen:
– potravin <,>
– výpočetní a telekomunikační techniky,audio a video přijímačů,spotřební elektroniky,přístrojů a dal-
ších výrobků pro domácnosti <,>
<br> – pohonných hmot <,>
– paliv <,>
– hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
– lékárny a výdejny zdravotnických prostředků <,>
– malých domácích zvířat <,>
– krmiva a dalších potřeb pro zvířata <,>
– brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
– novin a časopisů <,>
– tabákových výrobků <,>
– služeb prádelen a čistíren <,>
– prodeje přes Internet a dalšími vzdálenými prostředky <,>
<br> přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně <,>
<br> 2.s účinností ode dne 14.března 2020 od 6:00 hod.do dne 24.března 2020 do 6:00 hod.přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb,s výjimkou provozoven,které neslouží pro veřej...

Načteno

edesky.cz/d/3667298


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz