« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Rozpočtové opatření č. 10/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 102019.pdf
Obec Lhota
<br> KEO-W 1.11.334 / Uc06x
<br> Návrh rozpočtového opatření č.10 l 2019
<br> zpracováno: 15.1.2020 strana: 1
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> PŘÍJMY N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 0000 1111 000 1 500 000,00 59 400,00 1 559 400.00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 2) 000000000 0000 0000 1112 000 32 000,00 10 886,00 42 886,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 3) 000000000 0000 0000 1121 000 1 210 000,00 137 800,00 1 347 800,00 Daň z příjmů práv.osob 4) 000000000 0000 0000 4229 000 12 500 000,00 933 117,33 13 433 117,33 Ostatní investič.přij.transfery od rozpočtů územní Úr Paragraf 0000 celkem: 15 242 000,00 1 141 203,33 16 383 203,33 * 5) 000000000 0000 2310 2132 000 70 000,00 -35 000,00 35 000,00 Příjmy z pronájmu ostatních ne Paragraf 2310 celkem: 70 000,00 -35 000,00 35 000,00 Pitná voda * 6) 000000000 0000 2321 3122 000 2 200 000,00 7 500,00 2 207 500,00 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Paragraf 2321 celkem: 2 200 000,00 7 500,00 2 207 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 7) 000000000 0000 3725 2324 000 98 000.00 13 268,00 111 288,00 Přijaté nekapita'lové příspěvky a náhrady Paragraf 3725 celkem: 98 000,00 13 288,00 111 288,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpa * Org: 0000 celkem: 17 610 000,00 1 126 991,33 18 736 991,33 4— PŘÍJMY celkem 17 610 000,00 1 126 991,33 18 736 991,33 VÝDAJE N+Z+Uz Org XXX XXX ZJ Původní hodnota Změna Po změně Popis X) XXXXXXXXX XXXX 2321 6349 000 22 500 000,00 610 000,00 23 110 000,00 Ostatní investiční transfery v Paragraf 2321 celkem: 22 500 000,00 610 000,00 23 110 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání * 9) 000000000 0000 3631 5171 000 30 000.00 20 000,00 50 000,00 Opravy a Udržování Paragraf 3631 celkem: 30 000,00 20 000,00 50 000,00 Veřejné osvětlení * 10) 000000000 0000 3745 5169 000 22 900.00 44 000,00 66 900,00 Nákup ostatních služeb Paragraf 3745 celkem: 22 900,00 44 000,00 66 900,00 P...

Načteno

edesky.cz/d/3561911

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz