Obec Lhota (Praha-východ)

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-východ

http://lhotanadlabem.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lhota
Boleslavská 47
277 14 Lhota

Datová schránka: n9paryn
E-mail: obeclhota@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 06. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání - Návrh územního plánu Lhota
13. 06. 2018 Záměr prodej nepotřebného majetku Obce Lhota - Zahradního traktoru MTD - Yard man
08. 06. 2018 Záměr prodeje pozemku p. č. 291/29 dle geometrického plánu
08. 06. 2018 Podmínky čerpání příspěvku za umístění dítěte v soukromém předškolním zařízení nebo jiném zařízení péče o děti předškolního věku
06. 06. 2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
05. 06. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení volné pracovní pozice u MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
29. 05. 2018 Dokument "Veřejná vyháška - Usn..." již není dostupný.
29. 05. 2018 Pozvánka na zasedání obecního Zastupitelstva konaného dne 4. 6. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ
28. 05. 2018 Inforamce o zpracování osobních údajů
18. 05. 2018 Dokument "Obchvat Stará Bolesla..." již není dostupný.
14. 05. 2018 Uzavření obecního úřadu Lhota od 21. - 25. 5. 2018
09. 05. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení
25. 04. 2018 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí za rok 2018
24. 04. 2018 Zápis do Mateřské školy Dřísy 10. 5. 2018
24. 04. 2018 Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ a MŠ Dřísy, školní rok 2018/2019
17. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovních pozic: úředník/úřednice-referent/ka MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
13. 04. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce dne 23. 4. 2018 od 20 hodin v zasedací místnosti OÚ
10. 04. 2018 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení územního řízení Sdružení Hlavnovská
10. 04. 2018 Veřejná vyhláška DAŃ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ ZA ROK 2018
10. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
10. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka územního plánování Odboru stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
09. 04. 2018 Změna úředních hodin v úterý 10. 4. 2018 od 7:30 do 10:30. Účast na jednání s pověřencem GDPR.
21. 03. 2018 Cecemínsko - návrh závěrečného účtu za rok 2017
21. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice vedoucí úředník/úřednice Odboru školství MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
19. 03. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovních pozic, Brandýs nad Labem
16. 03. 2018 Obec Dřísy vyhlašuje konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní a Mateřské školy Dřísy
16. 03. 2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
15. 03. 2018 Obecně závazná vyhláška - č. 1/2018 Požární řád obce
06. 03. 2018 Oznámení o uložení zásilky
06. 03. 2018 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
28. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení pro obsazení pracovní pozice úředník/úřednice-referent/ka úseku ochrany ZPF oddělení ekologie krajiny, lesního hospodářství a zemědělství Odboru životního prostředí MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
28. 02. 2018 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce konaného v pondělí 12. 3. 2018 od 20:00 v zasedací místnosti OÚ
27. 02. 2018 Nabídka pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka Odboru obecní živnostenský úřad MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
21. 02. 2018 Zápis č. 9/2017
21. 02. 2018 Zápis č. 8/2017
21. 02. 2018 Zápis č. 7/2017
21. 02. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhota za rok 2017, Návrh závěrečného účtu za rok 2017
19. 02. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice úředník/úřednice – referent/ka oddělení dopravy a silničního hospodářství Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
19. 02. 2018 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
14. 02. 2018 Zápis č. 3/16
14. 02. 2018 Zápis č. 2/16
14. 02. 2018 Zápis č. 1/16
14. 02. 2018 Zápis č.16/15
14. 02. 2018 Zápis č. 15/15
14. 02. 2018 Zápis č.14/15
14. 02. 2018 Zápis č. 13/15
14. 02. 2018 Zápis č. 12/15
14. 02. 2018 Zápis č. 11/15
14. 02. 2018 Zápis č. 10/15
14. 02. 2018 Zápis č. 9/15

XML