MČ Praha - Slivenec

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-slivenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Slivenec
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5

Datová schránka: 7p9bt2g
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, starosta@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška
12. 12. 2020 Program
12. 12. 2020 Záměr
11. 12. 2020 Opatření obecné povahy
11. 12. 2020 DIO situace
05. 12. 2020 Návrh rozpočtu
05. 12. 2020 Předpokládané náklady a výnosy VHČ
05. 12. 2020 Střednědobý výhled
05. 12. 2020 Sociální fond
02. 12. 2020 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2021, č.j. 140/2020 Program
02. 12. 2020 Záměr pronajmout pozemek parc. č. 1218 a 1219 k.ú. Slivenec, č.j. 139/2020 Záměr
01. 12. 2020 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LIPENCE, ÚŘAD městské části vyhlašuje dne 27. listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: pracovník údržby zeleně a komunikací, řidič silničních motorových vozidel Výběrové řízení
26. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa “tajemník/tajemnice úřadu městské části” v MČ Praha-Slivenec, č.j. 138/2020 lhůta prodloužena Výběrové řízení
18. 11. 2020 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa “tajemník/tajemnice úřadu městské části” v MČ Praha-Slivenec, č.j. 138/2020 Výběrové řízení
17. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 24 Z 3404/24, Z 3405/24, Z 3406/24, Z 3407/24, Z 3408/24, Z 3409/24, Z 3410/24, Z 3411/24, Z 3412/24, Z 3413/24, Z 3414/24, Z 3417/24 a Z 3420/24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 137/2020 Veřejná vyhláška
17. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 17 Z 3267/17, Z 3270/17 a Z 3271/17 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území, č.j. 136/2020 Veřejná vyhláška
13. 11. 2020 Městská část Praha – Velká Chuchle – Úřad městské části Praha – Velká Chuchle vyhlašuje dne 12. listopadu 2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent odboru smluv, daní a poplatků Výběrové řízení
09. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn Z 3129/12, Z 3134/12, Z 3137/12, Z 3140/12, Z 3141/12, Z 3144/12, Z 3145/12, Z 3146/12, Z 3147/12, Z 3149/12, Z 3154/12, Z 3155/12, Z 3157/12, Z 3159/12, Z 3160/12, Z 3162/12, Z 3163/12, Z 3165/12, Z 3166/12, Z 3171/12, Z 3172/12, Z 3174/12, Z 3178/12, Z 3180/12 a Z 3181/12 vlny 12 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 134/2020 Veřejná vyhláška
04. 11. 2020 Městská část Praha – Slivenec, úřad městské části oznamuje podle § 36 odst. 1 zákona š. 131/2000, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů záměr uzavřít smlouvu o směně pozemků, č.j. 135/2020 Záměr MČ
04. 11. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3427/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 133/2020 Veřejná vyhláška
27. 10. 2020 19. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 132/2020 Program
24. 10. 2020 19. Veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 132/2020 Program
22. 10. 2020 Činnost úřadu Městské části Praha-Slivenec po dobu nouzového stavu, č.j. 131/2020 Směrnice č. 11
22. 10. 2020 Záměr pronájmu pozemku v k.ú. Slivenec, č.j. 130/2020 Záměr
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1080 o přijetí krizového opatření – omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů, č.j. 129/2020 Usnesení vlády 1080
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1079 o přijetí krizového opatření – zákaz maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb, č.j. 128/2020 Usnesení vlády 1079
22. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území ČR, č.j. 127/2020 Usnesení vlády 1078
16. 10. 2020 Opatření obecné povahy
16. 10. 2020 Opatření obecné povahy
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška
14. 10. 2020 Veřejná vyhláška
08. 10. 2020 Oznámení
06. 10. 2020 Opatření obecné povahy
03. 10. 2020 Záměr
03. 10. 2020 Sociální pracovník/sociální pracovnice
03. 10. 2020 Referent Odboru místního hospodářství
02. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 22 Z 3398/22 a Z 3402/22 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 119/2020 Veřejná vyhláška
02. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (úprava vymezení koridoru Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka – Košinka), č.j. 118/2020 Veřejná vyhláška
02. 10. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (dostavba vodovodního řadu VDJ Chodová – Kyjský uzel, etapa C), č.j. 117/2020 Veřejná vyhláška
02. 10. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15, č.j. 116/2020 Nařízení HSHMP
02. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod., č.j. 115/2020 Usnesení vlády
02. 10. 2020 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů, č.j. 114/2020 Usnesení vlády
01. 10. 2020 Dokument "Usnesení o vydání Dra..." již není dostupný.
01. 10. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny K Cikánce, Za Fořtem, č.j. 112/2020 Oznámení PRE
30. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 14, č.j. 111/2020 Nařízení
30. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 13, č.j. 110/2020 Nařízení
24. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 109/2020 Veřejná vyhláška
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12, č.j. 108/2020 Nařízení č. 12
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 11, č.j. 107/2020 Nařízení č. 11
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10, č.j. 106/2020 Nařízení č. 10

XML