MČ Praha - Slivenec

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-slivenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Slivenec
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5

Datová schránka: 7p9bt2g
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, starosta@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
28. 04. 2021 23. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 34/2021 Program
28. 04. 2021 23. mimořádné veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 34/2021 Program
28. 04. 2021 Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 II. kolo Tematické okruhy
22. 04. 2021 Záměr
16. 04. 2021 Záměr
16. 04. 2021 Záměr
12. 04. 2021 Program
09. 04. 2021 Nařízení SVS
09. 04. 2021 Příloha
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška
07. 04. 2021 Veřejná vyhláška
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy
07. 04. 2021 Situace 1
07. 04. 2021 Situace 2
07. 04. 2021 Situace 3
07. 04. 2021 Opatření obecné povahy
01. 04. 2021 Záměr – MČ Praha – Slivenec oznamuje, že cena za pronájem technické místnosti v 3.NP v budově čp. 6 v ulici K Lochkovu se společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zvyšuje na 137.557,-Kč bez DPH, č.j. 24/2021 Záměr
30. 03. 2021 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – Tajemník Městské části Praha-Zbraslav vyhlašuje dne 24. 3. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Referentka/referent Odboru kanceláře tajemníka v MČ Praha-Zbraslav Výběrové řízení
29. 03. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2837/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 16; nové řešení území – vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 23/2021 Veřejná vyhláška
18. 03. 2021 Veřejná vyhláška
18. 03. 2021 Veřejná vyhláška
08. 03. 2021 Záměr
05. 03. 2021 Opatření obecné povahy
05. 03. 2021 Situace
02. 03. 2021 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. K Cikánce a Frančíkova, č.j. 18/2021 Oznámení PRE
02. 03. 2021 OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ul. Kopanská a U Smolnic, č.j. 17/2021 Oznámení PRE
22. 02. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021, č.j. 16/2021 Oznámení
08. 02. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 26 Z 3459/26, Z 3460/26, Z 3461/26, Z 3462/26, Z 3463/26, Z 3464/26, Z 3465/26, Z 3466/26, Z 3467/26, Z 3468/26, Z 3469/26, Z 3470/26, Z 3471/26, Z 3472/26, Z 3473/26, Z 3474/26, Z 3475/26, Z 3476/26, Z 3477/26, Z 3478/26, Z 3479/26, Z 3480/26, Z 3481/26, Z 3482/26, Z 3483/26, Z 3484/26, Z 3485/26, Z 3486/26, Z 3487/26, Z 3488/26, Z 3489/26, Z 3490/26, Z 3491/26, Z 3492/26, Z 3508/26, Z 3509/26, Z 3493/26, Z 3494/26, Z 3495/26, Z 3496/26 a Z 3497/26 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 15/2021 Veřejná vyhláška
07. 02. 2021 21. veřejné zasedání zastupitelstva MČ Praha-Slivenec, č.j. 14/2021 Program
04. 02. 2021 Nařízení SVS
02. 02. 2021 Záměr
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška
26. 01. 2021 Veřejná vyhláška
16. 01. 2021 Veřejná vyhláška
15. 01. 2021 Informace
15. 01. 2021 Informace
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška
12. 01. 2021 Veřejná vyhláška
06. 01. 2021 Výběrové řízení
22. 12. 2020 Rozpočet MČ 2021
22. 12. 2020 Rozpočet - sociální fond
22. 12. 2020 Rozpočtový výhled do r. 2026
22. 12. 2020 Předpokládané náklady a výnosy VHČ
22. 12. 2020 Oznámení PRE
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška

XML