« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Opatření obecné povahy
vyvěšeno 75,?.mw
<br> „mtr/OMW llll l l! Il ||| ll|l| ll lllllllll || l 1111
<br> MCůšXůíTDBBC
<br> č.j <.>
<br> MřĚ_STSKÁ_ČÁST Pig/tím 5 URAD MESTSKE CASTI
<br> ODBOR DOPRAVY PORR a.s.Dubečská 323 8/3 6 100 00 Praha 10 1Č: 430 05 560 Č.j.: MCOS/ 196830/2022/ODP/Mach V Praze: 150912022 Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXX Telefon: XXX XXX XXX
<br> Opatření obecné povahy
<br> Městská část Praha 5,Úřad městské části Praha 5,odbor dopravy,jako orgán obce srozšířenou působností dle ust.5 124,odst.6,zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX „č.XXX/XXXX Sb.“),a dále podle ust.5171 a 5173,odst.1,zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.500/2004 Sb.“),v návaznosti na © 77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb <.>,na základě žádosti ze dne 01.09.2022 <,>
<br> vydává
<br> podle ust.© 77,odst.1,písm.c) a 5 78,zákona č.361/2000 Sb <.>,a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č.294/2015 Sb.“),opatření obecné povahy — stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci K Lochkovu a okolních komunikacích
<br> spočívající v umístění přechodného dopravního značení a zařízení či dočasném zneplatnění,demontáži nebo odstranění stávajícího,popřípadě přechodného dopravního značení dle přiložené situace,která je nedílnou součástí tohoto stanovení,v termínu dle rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace za níže uvedených podmínek pro jejich realizaci:
<br> a) Umístění přechodného dopravního značení a zařízení či dočasné zneplatnění,demontáž nebo odstranění stávajícího.popřípadě přechodného dopravního značení bude provedeno v souladu s vyjádřením PČR KŘ hl.m.Prahy,OSDP KRPA č.j.KRPA-231136—5/ČJ—2022-0000DŽ ze dne 07.09.2022,vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,TP 66 a ČSN —EN 12899—1 <.>
<br> b) Dopravní značení a zařízení musí být v reflexním provedení ...

Načteno

edesky.cz/d/5662172

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
31. 01. 2023
28. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz