« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Dokument

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/20
<br> Praha dne 5.srpna 2022
Č.j.: MZP/2022/710/1732
Vyřizuje: Ing.Zahrádka
Tel.: 267 122 392
E–mail: Lukas.Zahradka@mzp.cz
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 7 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
<br> prostředí),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun
<br> Charakter záměru: Předmětem záměru je výstavba nového spojení mezi žst.Praha-
Smíchov a žst.Beroun v délce 30,705 km.Nová trať bude řešena
jako konvenční,pro rychlost do 200 km/hod.Cílem je dokončit
modernizaci III.Tranzitního železničního koridoru a zajistit stavbě
v úseku Praha – Beroun vlastnosti koridoru,kde je optimalizace
stávající tratě z různých důvodů nerealizovatelná.Součástí záměru
dále jsou větrací šachta Tachlovice,napájecí vedení 110 kV
Studánka (k.ú.Zbuzany) a nová transformovna Tachlovice.Vedení
je součástí stavby z důvodu zajištění potřebného příkonu elektrické
energie jak po dobu výstavby tunelu,tak i pro vlastní provoz.Nové
vrchní napájecí vedení 110 kV je navrženo jižně od obce Tachlovice <,>
a to včetně trafostanice 110/22 kV.Dále je součástí záměru čerpací
šachta XXXXX XXX pod Skalou a vyústění přístupového tunelu
Tachlovice <.>
<br> Kapacita (rozsah): Nová trať vychází ze žst.Praha-Smíchov a od Branického mostu ze
směru na Praha-Krč.Rozhodující část (téměř 25 km) nové trati bude
vedena v tunelech.V tunelové části bude trať realizovaná jako dva
jednokolejné tunely propojené cca každých 450 m spojovacími
chodbami.Jako výchozí profil tunelu byl vybrán „normový“
s kruhovým profilem o průměru cca 8,9 m.Navržená trasa nové
tratě se v maximální míře vyhýbá území s možným výskytem
krasových j...

Načteno

edesky.cz/d/5597691

Meta

Stavební informace   EIA   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz