« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Slivenec - Schválený závěrečný účet za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Slivenec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený závěrečný účet za rok 2021
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2021
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – SLIVENEC
<br>
<br> Hospodaření MČ Praha – Slivenec
<br> MČ Praha-Slivenec hospodařila s příjmy ve výši 114 837 936,93 Kč a výdaji ve výši 50 120 739,81 Kč <.>
<br> Hospodaření tedy skončilo s přebytkem ve výši 64 717 197,12 Kč,který vznikl nedočerpáním
<br> poskytnutých účelových finančních prostředků <.>
<br>
<br> Hospodářský výsledek MČ Praha – Slivenec
<br> MČ Praha-Slivenec uzavřela rok 2021 s hospodářským výsledkem -3 388 778,41 Kč <.>
<br> Výsledek hospodaření zdaňované činnosti MČ,tedy před zaúčtováním předběžné daňové povinnosti
<br> činil 513 483,82 Kč <.>
<br> Výsledná daň z příjmů právnických osob za rok 2021 činí 193 372,90 Kč
<br> Výnosy zdaňované činnosti zahrnují především výnosy z pronájmu obecních bytů,nebytových prostor
<br> a pozemků,úplaty za zřízení věcných břemen a výnosy z prodeje pozemků <.>
<br>
<br> Součástí závěrečného účtu jsou tyto přílohy:
<br> Příloha č.1 – Rozvaha
<br> Příloha č.2 – Výkaz zisku a ztráty
<br> Příloha č.3 – Zpráva o přezkumu hospodaření
<br> Příloha č.4 – Tvorba fondů
<br> Příloha č.5 – Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu
<br> Příloha č.6 – Inventarizační zpráva
<br> Příloha č.7 – Finanční vypořádání
<br> Příloha č.8 – Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Praha-Slivenec,Ke Smíchovu 16
<br> Příloha č.9 – Závěrečný účet

Načteno

edesky.cz/d/5511061

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Praha - Slivenec
04. 02. 2023
04. 02. 2023
04. 02. 2023
04. 02. 2023
03. 02. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Praha - Slivenec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz