MČ Praha - Slivenec

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-slivenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Slivenec
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5

Datová schránka: 7p9bt2g
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, starosta@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 15 Z 3224/15, Z 3226/15, Z 3244/15, Z 3245/15, Z 3247/15, Z 3248/15 a Z 3249/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 109/2020 Veřejná vyhláška
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 12, č.j. 108/2020 Nařízení č. 12
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 11, č.j. 107/2020 Nařízení č. 11
22. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 10, č.j. 106/2020 Nařízení č. 10
17. 09. 2020 Tematické okruhy a podmínky pro udělování účelových dotací (grantů) MČ Praha – Slivenec na rok 2021 I. kolo, č.j. 105/2020 Tématické okruhy
17. 09. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 Z 3184/13 a Z 3185/13 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území, č.j. 104/2020 Veřejná vyhláška
15. 09. 2020 Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9, č.j. 103/2020 Nařízení č. 9
10. 09. 2020 Veřejná vyhláška
10. 09. 2020 Veřejná vyhláška
09. 09. 2020 Nařízení
05. 09. 2020 Program
03. 09. 2020 Zadávací dokumentace
03. 09. 2020 Nařízení
02. 09. 2020 Zadávací dokumentace
02. 09. 2020 Výkaz výměr
02. 09. 2020 Technická zpráva
02. 09. 2020 Situace širších vztahů
02. 09. 2020 Situace návrh
02. 09. 2020 Podélný profil
02. 09. 2020 Vzorové řezy
01. 09. 2020 Opatření obecné povahy
01. 09. 2020 Opatření městské části
01. 09. 2020 Mimořádné opatření MZ
01. 09. 2020 Mimořádné opatření MZ
01. 09. 2020 Mimořádné opatření MZ
01. 09. 2020 Oznámení PRE
26. 08. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn Z 2842/00, Z 2846/00, Z 2847/00, Z 2850/00, Z 2880/00, Z 2889/00, Z 2903/00, Z 2908/00, Z 2909/00, Z 2920/00, Z 2935/00, Z 2937/00, Z 2939/00, Z 2940/00, Z 2941/00, Z 2942/00, Z 2945/00, Z 2948/00, Z 2949/00, Z 2962/00, Z 2964/00, Z 2975/00 ze skupiny celoměstsky významných změn vlny V Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 89/2020 Veřejná vyhláška
24. 08. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období) a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, č.j. 90/2020 Veřejná vyhláška
21. 08. 2020 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Do Chuchle a K Homolce, č.j. 93/2020 Opatření obecné povahy
21. 08. 2020 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci U Svahu, č.j. 92/2020 Opatření obecné povahy
21. 08. 2020 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Tyrkysová a okolních, č.j. 91/2020 Opatření obecné povahy
21. 08. 2020 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZBRASLAV VYHLAŠUJE KONKURSNÍ ŘÍZENÍ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace Základní škola Vladislava Vančury Konkurz
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška
18. 08. 2020 Veřejná vyhláška
18. 08. 2020 Dokument "Oznámení..." již není dostupný.
13. 08. 2020 Oznámení
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška
12. 08. 2020 Veřejná vyhláška
07. 08. 2020 Program
04. 08. 2020 Pozvánka
31. 07. 2020 Nařízení
30. 07. 2020 Opatření obecné povahy
30. 07. 2020 Situace
30. 07. 2020 Nařízení
24. 07. 2020 Záměr
23. 07. 2020 Oznámení
15. 07. 2020 Dokument "Rozhodnutí..." již není dostupný.
15. 07. 2020 Situace
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška
01. 07. 2020 Mimořádné opatření

XML