MČ Praha - Slivenec

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha-slivenec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha-Slivenec
K Lochkovu 6/2
154 00 Praha 5

Datová schránka: 7p9bt2g
E-mail: slivenec@praha-slivenec.cz, starosta@praha-slivenec.cz, posta@praha-slivenec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Oznámení
15. 02. 2020 Program
12. 02. 2020 Oznámení
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška
11. 02. 2020 Veřejná vyhláška
06. 02. 2020 Výběrové řízení
06. 02. 2020 OOP
06. 02. 2020 DIO
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny Z 2440/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 5/2020 Veřejná vyhláška
22. 01. 2020 OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa úředníka/úřednice investiční referent/referentka v MČ Praha-Řeporyje Oznámení
21. 01. 2020 Smlouva o poskytnutí účelové dotace 2/2020, č.j. 4/2020 Smlouva
16. 01. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 3364/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, č.j. 3/2020 Veřejná vyhláška
07. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení č. HMS/003/2020 s následnou aukcí a jeho podmínkách na zjištění zájemce o převod majetku v katastrálním území Slivenec, č.j. 2/2020 Oznámení
07. 01. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Granátová, Višňovka, Vltavínová, č.j. 1/2020 Oznámení
16. 12. 2019 Výběrové řízení
11. 12. 2019 Záměr
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška
07. 12. 2019 Program
04. 12. 2019 Vedoucí kuchyně
04. 12. 2019 Pomocná kuchařka
04. 12. 2019 Dokument
04. 12. 2019 Dokument
04. 12. 2019 Vyhlášení
26. 11. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny, č.j. 91/2019 Oznámení
14. 11. 2019 Vrácení dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k doplnění, č.j. 90/2019 Dokument
14. 11. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška
13. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení funkčního místa administrativní pracovník / úředník v MČ Praha-Nedvězí Výběrové řízení
11. 11. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředník – vedoucí odboru ekonomického v MČ Praha-Libuš Výběrové řízení
06. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změn vlny 07 úprav U 1362/07, U 1363/07, U 1364/07, U 1368/07, U 1369/07, U 1370/07, U 1371/07, č.j. 89/2019 Veřejná vyhláška
04. 11. 2019 Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci V Lipkách, č.j. 88/2019 Opatření obecné povahy
04. 11. 2019 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel/ka p.o. Zařízení školního stravování v MČ Praha-Zbraslav Konkursní řízení
04. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa referent/ka výstavby, dopravy a životního prostředí v MČ Praha-Dolní Chabry Oznámení
25. 10. 2019 Program
10. 10. 2019 Výběrové řízení
10. 10. 2019 Výběrové řízení
07. 10. 2019 Dokument "Závěr zjišťovacího ří..." již není dostupný.
07. 10. 2019 Oznámení HMP
05. 10. 2019 Tématické okruhy
05. 10. 2019 Žádost (pdf)
05. 10. 2019 Žádost (docx)
05. 10. 2019 Zásady
26. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny vlny 10 Z 3104/10, č.j. 83/2019 Veřejná vyhláška
26. 09. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 10, č.j. 82/2019 Veřejná vyhláška
21. 09. 2019 11. veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Slivenec, č.j. 81/2019 Program
17. 09. 2019 Záměr zvýšení nájmu v č.p. 462, č.j. 80/2019 Záměr
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy
16. 09. 2019 Opatření obecné povahy
05. 09. 2019 Oznámení

XML